Veckans groda

Veckans groda

Vecka 12: Patienten skall avhålla sig från alla former av sexuellt umgänge tills jag kan ta henne. Vecka 11: Ingen sprit, inga cigaretter, inga barn Vecka 10: Patienten blev påhittad av anhöriga. Vecka 9: Patienten har […]

Sjuksköterska

Patienter cyklar till Ekvatorn

De har tillryggalagt 10.253 km. Patienterna på dialyskliniken på Regions Hospitalet Randers i Danmark har nu äntligen nått Ekvatorn. Njurpatienterna har sedan försommaren 2014 trampat på sängcyklarna och nådde äntligen slutdestinationen, Ekvatorn. Cykelturen har varat […]