Sjuksköterska

Patienter cyklar till Ekvatorn

De har tillryggalagt 10.253 km. Patienterna på dialyskliniken på Regions Hospitalet Randers i Danmark har nu äntligen nått Ekvatorn. Njurpatienterna har sedan försommaren 2014 trampat på sängcyklarna och nådde äntligen slutdestinationen, Ekvatorn. Cykelturen har varat […]

Sjuksköterska

De testar medicinsk yoga via webben

Kan yoga på distans hjälpa hjärtsviktspatienter till mindre stress och ökad fysisk aktivitet? Det undersöker ett forskningsteam från kardiologiska kliniken och intensivvården på Universitetssjukhuset i Linköping. Vårt projekt är så vitt vi vet först i […]