50-åringar med hälsorisker fångas upp i hälsosamtal

"Det är mycket bra med tanke på att det var första året, och att vi startade i mars"

Hälsosamtal lyckas med att fånga upp personer med förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdom och diabetes. Det i sin tur ökar chansen att stoppa sjukdom innan den bryter ut. Det visar statistiken från första året med hälsosamtal för 50-åringar.

En betydande del av deltagarna hade högt blodtryck, BMI över 30 samt ohälsosamma glukosnivåer, säger Rebecca Jensen, regionens koordinator för Västmanlands hälsosamtal för 50-åringar.

Det var i mars 2017 som inbjudningarna började skickas ut till västmanlänningar födda 1967. Av de 3 825 personerna födda 1967 blev 94 procent inbjudna och cirka 40 procent genomförde samtalen – som omfattar enkät, provtagning och själva samtalet med en hälsosamtalsledare.

– Det är mycket bra med tanke på att det var första året, och att vi startade i mars. De 67:or som av en eller annan anledning inte fick möjlighet att delta förra året kommer att ha möjlighet att göra det i år eller nästa, säger Rebecca Jensen.

Västmanland sjunde regionen/landstinget

Region Västmanland är det sjunde landstinget/regionen i landet som inför så kallade riktade hälsosamtal till specifika åldersgrupper. Först ut var Västerbotten som startade i mindre skala redan på 90-talet, men där hälsosamtalen nu ligger bakom en tioprocentig lägre förtida dödlighet jämfört med resten av landet.

– Det motsvarar över 500 dödsfall, som borde ha inträffat om man inte hade genomfört hälsosamtalen, säger metodutvecklare Mats Hellstrand som nu hoppas på liknande framgångar i Västmanland i framtiden.

– Nypublicerad hälsoekonomisk analys från Umeå universitet visar också hög kostnadseffektivitet.

Hög- och lågutbildade deltog

En av farhågorna vid införandet av hälsosamtalen var att de i första hand skulle användas av personer som redan har bättre utgångsläge vad gäller hälsa, d v s de med högre utbildning. Men det visade sig inte stämma: ­Högutbildade, lågutbildade och personer födda utanför Sverige har deltagit i lika hög grad.

Att enkäten var digital, via internet, hade inte heller någon betydelse.

Däremot visar samtalen på flera skillnader mellan grupperna. Till exempel har fler kortutbildade män högt blodtryck jämfört med andra grupper, konstaterar Mats Hellstrand.

Först i Sverige med digital enkät

Region Västmanland blev först i Sverige med att enbart ha enkäten digitalt. Det har fungerat bra och avlastat personalen mycket administration. Enkäten som 50-åringen fyller i inför samtalet besvaras på dator, mobiltelefon eller läsplatta via personlig inloggning på 1177.

Hälsosamtalen för 50-åringar är nu en integrerad del av sjukvården.

– Med så bra deltagande första året hoppas vi självfallet på ännu bättre resultat i år, avslutar Rebecca Jensen.

Dela gärna!
  • 19
  •  
  •