Barnmorskemottagningen i Familjens hus satsar på eftervård

"Med ett strukturerat arbete kring det här viktiga området vill vi skapa tillit, trygghet och förståelse"

Barnmorskorna ​Katarina Norberg (t v) och Ingrid Blomstergren, tror att satsningen på eftervård ger större trygghet.

Barnmorskemottagningen i Familjens hus i Norrtälje satsar på eftervård till kvinnor som har fött barn. Extra besök och eftervårdsgrupp ska skapa ökad trygghet. ”Nu kan vi fånga upp eventuella problem tidigare efter förlossningen” säger barnmorskan Ingrid Blomstergren.

Tillsammans med kollegan Katarina Norberg, även hon barnmorska, ansvarar Ingrid Blomstergren för satsningen på eftervård på barnmorskemottagningen i Familjens hus. Sedan i höstas får kvinnor som har fött barn komma på besök direkt efter förlossningen, och sedan på ytterligare ett uppföljande besök. Tidigare var det endast en efterkontroll inplanerad, och den kunde dröja ett tag efter förlossningen.

– Det är meningsfullt med ett tidigare besök, där man tidigt fångar upp problem och pratar om förlossningsupplevelsen, förklarar Ingrid Blomstergren och tillägger:

– Det är normalt att det tar tid att återhämta sig efter en förlossning och vi jobbar bland annat med att skapa förståelse för det. Vi har också ett nära samarbete med gynmottagningen, och kan hänvisa dit när det behövs.

Samtal och stöd

Utöver det extra besöket efter förlossningen har man startat en öppen eftervårdsgrupp på barnmorskemottagningen, där kvinnor kan träffas och utbyta erfarenheter. Här får man också lära sig mer om olika övningar som kan underlätta återhämtningen, bland annat knipövningar och bålstabiliserande övningar. Katarina Norberg håller i gruppen, som under våren äger rum vid fem tillfällen.

– De flesta är väldigt öppna och vill prata och utbyta erfarenheter. Många av dem som deltar i gruppen är förstagångsföräldrar, då har man kanske ett lite större behov av att få stöd, berättar hon.

I samband med eftervårdsgruppen är det babyöppet med fika på öppna förskolan i Familjens hus. Då barnmorskemottagningen, BVC och öppna förskolan finns samlade under ett tak i Familjens hus finns goda förutsättningar för den här typen av samarbeten.

Ingrid Blomstergren och Katarina Norberg hoppas att eftervårdsprojektet ska bidra till en ökad trygghet. 

– Med ett strukturerat arbete kring det här viktiga området vill vi skapa tillit, trygghet och förståelse.

Dela gärna!
  • 10
  •  
  •