Blekinges förlossningsvård bland de fem bästa i landet

Hälso- och sjukvårdsrapporten görs varje år av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Foto: Pressbild Landstinget Blekinge

Kvinnor får bra vård i Blekinge. Det visar Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018 som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerat. Landstinget får också högt betyg från medarbetarna när det gäller motivation och ledarskap.

Landstinget Blekinge har jobbat aktivt de senaste åren för att motverka bristningar vid förlossning. Och det är ett arbete som har gett resultat. Vi har en bra ihållande trend och är med i topp fem bland alla landsting och regioner när det gäller att motverka bristningar vid förlossningen.

Siffrorna visar också att vi har bra tillgänglighet inom kvinnohälsovården. 95,8 procent av patienterna får ett första besök hos gynekologen inom de 90 dagar som gäller för vårdgarantin. Rikssnittet ligger på 89 procent.

Nöjda medarbetare

Landstinget gör regelbundet undersökningar för att fånga hur medarbetarna ser på sitt arbete och sin arbetsmiljö och en HME-enkät genomförs varje år. HME står för hållbart medarbetarengagemang, arbetsmiljö och värdegrund och enkäten innehåller frågor om motivation, ledarskap och styrning. Totalt sett hamnar HME-index vid senaste undersökningen på nästan 80 av möjliga 100, vilket är ett bra resultat som landstinget dessutom aktivt arbetar med att höja. Det syns bland annat genom att vi ökat HME-index de senaste tre åren.

Bidrar till öppenhet och kvalitet

Hälso- och sjukvårdsrapporten görs varje år av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Den beskriver utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av senast tillgängliga data. Landstingens och regionernas resultat jämförs med varandra. Rapporten är ett stöd för landsting och regioner, och bidrar också till öppenhet om sjukvårdens kvalitet och effektivitet.

Läs mer i rapporten på SKL:s webbplats

Så skriver Landstinget Blekinge på sin webbplats.

Dela gärna!
  •  
  •  
  •