Borgholmsmodellen prisades vid konferens

Borgholmsmodellen bygger på ett väl fungerande samarbete mellan primärvård och den kommunala omsorgen

Foto: Pressbild Landstinget i Kalmar län

Borgholmsmodellen prisades när Den mobila vårdens pris delades ut av Region Östergötland idag onsdagen den 15:e augusti.

Modellen har varit i drift sedan november 2015 och sker i samverkan med kommunen. Patienter i den kommunala hemsjukvården erbjuds en fast läkarkontakt på hälsocentralen, som följer patienten genom alla steg i vården och vid behöv gör vårdbesök i hemmet. Nytt för i år är att man har inlett en pilot där deltagande patienter dagligen rapporterar bland annat blodtryck, hjärtfrekvens och vikt till hälsocentralen via en surfplatta.

– Framtiden är mobil vård och att i det här tidiga läget få ta emot priset är mycket roligt. Det övergripande målet med mitt arbete och mitt liv är att se en spridning av god och nära vård för äldre människor. Jag har en modell i Borgholm och när den får spridning ökar möjligheterna, säger årets pristagare Åke Åkesson, som är läkare och verksamhetschef på hälsocentralen i Borgholm på Öland i ett pressmeddelande från Landstinget i Kalmar län.

Borgholmsmodellen bygger på ett väl fungerande samarbete mellan primärvård och den kommunala omsorgen där alla läkare och sjuksköterskor känner sina patienter.

Anna Nergårdh har uppmärksammat arbetssättet i Borghomsmodellen i utredningen ”Samordnad utveckling för en god och nära vård” som presenterades i början av sommaren 2018. Där lyftes flera exempel från just hälsocentralen i Borgholm.

Priset delades ut i samband med konferensen Nationella samtalet om den mobila vården som anordnades för tredje året av Region Östergötland tillsammans med Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet.

 

Dela gärna!
  • 34
  •  
  •