Aktuellt

Utbildning för bredare hbtq-perspektiv

Alla ska bemötas professionellt och likvärdigt oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Det är bakgrunden till att Region Jämtland Härjedalen hbtq-utbildar ytterligare verksamheter. Våren 2018 blev regionens ungdomsmottagningar, i Sveg, Strömsund och Östersund, samt den […]