Aktuellt

En bilingenjör på intensiven

Digitaliseringen av vården skapar ett helt nytt yrke – med medicinare som också är ingenjörer. Det ger det västsvenska näringslivet unika möjligheter, enligt Åsa Lindström vid Sahlgrenska Science Park. Hon har själv en bakgrund som […]

Sjuksköterska

Patienter cyklar till Ekvatorn

De har tillryggalagt 10.253 km. Patienterna på dialyskliniken på Regions Hospitalet Randers i Danmark har nu äntligen nått Ekvatorn. Njurpatienterna har sedan försommaren 2014 trampat på sängcyklarna och nådde äntligen slutdestinationen, Ekvatorn. Cykelturen har varat […]