EU-miljoner för att stimulera kompetensförsörjning och främja sysselsättning

"sjukskrivningar och ohälsa är en stor och viktig fråga för hela samhället"

Hur kan vi förebygga sjukskrivningar och underlätta återgång till arbete genom att använda anpassade verktyg som utgår ifrån medarbetarnas behov?
Det ska ett omfattande projekt titta närmare på. Projektet leds av Region Värmland och har beviljats 30,7 miljoner kronor i EU-anslag.

Långa sjukskrivningar är ett problem för den som drabbas såväl som för arbetsgivaren och samhället. Enligt statistik från Statistiska Centralbyrån är kommun- och regionanställda särskilt utsatta varför arbetet med att hitta varaktiga åtgärder är angeläget.

– Man gör särskilda insatser, som ger ett kortsiktigt bättre resultat, sedan återgår läget till det normala. Så ser det ut på många arbetsplatser. Det vi ska titta på är om man i stället kan arbeta med hur sjukskrivningar förebyggs, vilka faktorer som påverkar att vi blir sjuka på en arbetsplats och vad som underlättar för att återgå till arbete, säger Ida Kullgren, enhetschef på Region Värmlands utvecklingsenhet och kontaktperson för projektet som startar i maj.

Projektet är ett samarbete mellan huvudprojektägaren Region Värmland, Försäkringskassan och Edas, Säffles, Kristinehamns, Karlstads och Filipstads kommuner. Till skillnad mot tidigare satsningar med samma syfte kommer Experio Lab, den verksamhet inom Region Värmland som arbetar med tjänstedesign för att utveckla hälso- och sjukvården, att driva arbetet med denna metod.

– Med tjänstedesign möts vård och design för att skapa tjänster utifrån våra patienters behov. Nu gör vi på samma sätt i den här frågan – vi tittar på vilka behov som en grupp har genom att involvera dem i projektet, och skapar och testar tillsammans vilka lösningar som kan finnas. Ofta börjar man med att direkt ta fram en lösning som man testar eller till och med implementerar direkt. Vi gör tvärtom, säger Ida Kullgren.

Projektet har beviljats 30,7 miljoner kronor från EU:s strukturfonder och kommer löpa på under tre års tid. Under tiden är tanken att projektdeltagarna ska hitta behovsanpassade verktyg för att hantera sjukskrivningar på respektive arbetsplats, verktyg som sedan kan spridas vidare.

– Vi kommer att involvera medarbetare, både friska och sjukskrivna, från varje arbetsplats för att ta reda på vilka behov de olika arbetsplatserna har och vad som skulle kunna underlätta för att återgå till arbete. Vår ambition är att skapa möjligheter för arbetsgivare, arbetstagare, chefer, kollegor att tidigt uppmärksamma tecken på ohälsa och hur man kan förebygga den.

Regionstyrelsens ordförande Fredrik Larsson tycker att projektet är värdefullt, och att det förhoppningsvis kan sprida ringar på ytan.

– Sjukskrivningar och ohälsa är en stor och viktig fråga för hela samhället. Kan vi inom Region Värmland bidra till att vi hittar varaktiga metoder för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa är det en stor vinst för alla, säger han.

Dela gärna!
  • 5
  •  
  •