Fler kan botas från hepatit C

"Ur läkemedelsynvinkeln kan vi uppnå WHO:s mål, kanske till och med tidigare än 2030"

Nya mediciner gör det möjligt att bota hepatit C, och det gäller både för de patienter som har symptom av sjukdomen och för de som är smittade men symptomfria. På sikt är förhoppningen att hepatit C helt ska utrotas.

De nya läkemedlen har inneburit en fantastisk möjlighet att på ett effektivt sätt kunna behandla patienter med hepatit C, säger Gerd Lärfars, ordförande Stockholms läns läkemedelskommitté.

Världshepatitdagen är Världshälsoorganisationens (WHO) sätt att uppmärksamma hepatit C som varje år dödar fler än 1,3 miljoner människor i världen. WHO:s mål är att utrota hepatit C till 2030.

I Sverige beräknas omkring 40 000 personer vara smittade med hepatit C. De flesta lever i många år utan symtom, men efter en tid kan den smittade utveckla skrumplever. Vissa personer kan behöva en levertransplantation för att överleva. I allra värsta fall kan viruset leda till levercancer.
För att utrota en smittsam sjukdom behöver flera saker uppfyllas. Dels att det finns läkemedel som botar sjukdomen. Dels att vården hittar alla som bär på smittan och kan erbjuda dem behandling.

– Ur läkemedelsynvinkeln kan vi uppnå WHO:s mål, kanske till och med tidigare än 2030, men för att helt utrota sjukdomen behövs även andra åtgärder inom till exempel missbruksvården, säger Gerd Lärfars, ordförande Stockholms läns läkemedelskommitté.

De nya läkemedlen mot hepatit C kom 2014. De var då dyra och subventionerades endast för de svårast sjuka. Det innebar att personer med lindriga, eller inga besvär, inte fick behandling. Men nu har medicinerna sjunkit i efter överenskommelser mellan staten, landstingen och läkemedelsföretagen. Subvention gäller nu för alla patienter med hepatit C, även om det fortfarande är så att patienter med stort medicinskt behov ska prioriteras.

– Kostnaden för läkemedlen är i dag betydligt lägre än vad de var vid introduktion, för vissa behandlingar har kostnaden sjunkit med 70- 80 procent eller mer berättar Lärfars.

Det har funnits behandling även före 2014. Men den var lång, gav svåra biverkningar och fungerade bara på hälften av patienterna. De nya läkemedlen har få biverkningar, ges i tablettform och hela behandlingen tar mellan åtta till tolv veckor och botar nästan alla. Behandlingen kostar inget för patienten.

– Både det nationella och regionala införandet av behandlingen har varit snabb och det är en god följsamhet till de nationella rekommendationerna. En viktig orsak till detta har varit ett stort engagemang från våra medicinska experter, vilket är betydelsefullt för att de patienter med störst behov prioriteras och för att säkerställa en jämlik vård, säger Gerd Lärfars.

Fakta:
Vid hepatit C finns viruset i blodet och levern. Du kan få infektionen om du får in blod som innehåller viruset i kroppen. Hepatit C kan överföras även om den infekterade själv inte har några symtom. Det finns inget vaccin mot hepatit C men däremot en behandling som kan bota infektionen. Det är viktigt att personer som kan ha utsatts för en risk att få hepatit C, till exempel när man fått blod utomlands eller i Sverige före 1992, eller om man någon gång har injicerat droger, testar sig för hepatit C.

Dela gärna!
  • 20
  •  
  •