Fler pacemakeroperationer när kardiologpersonal lär sig operationsassistera

"På det här sättet blir vi inte beroende av operationsklinikens övriga verksamhet"

Foto: Pressbild Region Västernorrland

När behovet av pacemakeroperationer ökar blir det trångt i operationsschemat. För att fler patienter ska kunna få sin pacemaker snabbare utbildar sig nu sjuk- och undersköterskor från kardiologkliniken för att istället för operationssköterskorna kunna assistera vid operationer.

I tisdags startade tretton sjuk- och undersköterskor från kardiologkliniken i
Sundsvall sin utbildning i perioperativ omvårdnad och avancerad vårdhygien vid anläggning av pacemaker.

Uppdragsutbildningen som Region Västernorrland köpt in av Mittuniversitetet ger sju och en halv högskolepoäng och ska leda till att sköterskorna kan assistera vid pacemakeroperationer. Idag görs det bara av operationsavdelningens sjuk- och undersköterskor.

-Jag tycker att det här ska bli väldigt roligt! För mig personligen är det utvecklande att få lära mig något nytt och det kommer att bli mycket bättre för patienterna, säger Jenny Berglund, undersköterska på kardiologkliniken.

-På det här sättet blir vi inte beroende av operationsklinikens övriga verksamhet. Idag blir våra patienter exempelvis nedprioriterade när operation får in andra som behöver vård snabbare. Det kan leda till att hjärtpatienterna får ligga inne och vänta på operation i flera dagar vilket ju inte är bra för varken patient eller sjukhus. Det kostar onödiga pengar och en vårdplats blir upptagen, säger Maria Bäckman, verksamhetsutvecklare på kardiologkliniken.

Ökat behov

Behovet av pacemakeroperationer ökar i Västernorrland liksom i övriga landet. Det beror bland annat på att vi lever längre och att fler idag överlever exempelvis ett hjärtstopp. När vården kring hjärtsviktspatienter förbättras upptäcks också fler patienter med behov av pacemaker.

De sjuk- och undersköterskor som går utbildningen kommer att få praktisk träning med hjälp av operationsavdelningens personal. I början av 2019 ska kardiologen disponera en egen operationssal i Sundsvall och då ha egen personal som assisterar vid pacemakeringreppen.

-Jag är mycket glad över den här satsningen som kommer att göra väntetiderna kortare för våra patienter. Erfarenhet från andra sjukhus visar att det blir bättre patientflöden och ett effektivare arbete när kardiologens personal själva kan styra över sina pacemakeroperationer. Dessutom frigör vi ju tid på operation för andra verksamheter, säger Maria Söderlund, chef på hjärtmottagningen på Sundsvalls sjukhus.

Dela gärna!
  • 1
  •  
  •