Forskningssamarbete ska stärka hälso- och sjukvården

"Det innebär att vi kan stärka vårt samarbete kring forskning"

Region Gävleborg och ett antal landsting och regioner har undertecknat ett nytt avtal om samarbete kring forskning och utveckling.

Det är naturligtvis glädjande. Det innebär att vi kan stärka vårt samarbete kring forskning. Region Gävleborg bedriver en kunskapsintensiv verksamhet. Genom forskning får vi tillgång till ny kunskap. Det förbättrar möjligheterna till att kunna ge god hälso- och sjukvård till länets invånare, säger Katarina Wijk, Region Gävleborgs forskning- och utvecklingschef samt förvaltningschef för forskning och samhällsmedicin.

Avtalet gäller perioden 2018-2024 och kommer att bedrivas inom ramen för det regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen (RFR). Målet är att lösa hälsoproblem eller identifiera faktorer som leder till ökad hälsa.

Ta tillvara patienters kunskap

Under våren har RFR arbetat fram en strategi för forskning inom hälso- och sjukvård 2018-2024. Genom denna tydliggörs några av de gemensamma utmaningar som hälso- och sjukvården står inför.

– Det är viktigt att det ingår i landstingens och regionernas uppdrag att skapa goda förutsättningar för, och att bedriva, forskning inom hälso- och sjukvård. Forskning ska vara en integrerad del av grunduppdraget. Det kan även handla om att skapa jämlika förutsättningar för att bedriva forskning. Oavsett profession, kön eller ämnesområde ska du kunna forska, förklarar Katarina Wijk.

Strategin tar även upp vikten av att ta tillvara patienters kunskap, erfarenheter och vilja att delta i forskning. Patienten ska helt enkelt ses som medskapare.

Mer information

Korta fakta Regionala Forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen

Regionala Forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen (RFR) är ett avtalsbaserat forskningssamarbete inom klinisk forskning där Region Uppsala, Region Örebro län, Landstinget Sörmland, Landstinget i Värmland, Landstinget Dalarna, Region Västmanland och Region Gävleborg ingår. Genom att årligen utlysa forskningsanslag till forskare och forskarstuderande bidrar RFR till att stärka den kliniska forskningen inom Uppsala-Örebroregionen. Under 2017 beviljades ett 40-tal forskare medel till en summa av 15 miljoner kronor. Administrationen för RFR ligger hos Region Gävleborg. Katarina Wijk är föreståndare.

Dela gärna!
  • 9
  •  
  •