Försök med självprovtagning i hemmet för kvinnor som inte gått på cellprov

Studien förväntas vara klar i december 2019

Kit för självprovtagning av HPV (humant papillomvirus)

Kvinnor i Dalarna som uteblivit från cellprovtagning i tio år eller mer kommer nu få ett självtest hemskickat:
– Det här är en grupp kvinnor som löper en ökad risk att utveckla livmoderhalscancer, till skillnad från kvinnor som har följt screeningprogrammet och tagit cellprov när de blivit kallade, säger Hanna Sahlgren, specialistläkare inom gynekologi och medicinskt ansvarig för cellprovtagningsverksamheten på Kvinnokliniken i Dalarna.

HPV (humant papillomvirus) kan orsaka cellförändringar som kan utvecklas till livmoderhalscancer. Kvinnor mellan 23-70 år rekommenderas att lämna cellprov när de får en kallelse inom screeningprogrammet för att förebygga livmoderhalscancer. På så sätt kan cellförändringar upptäckas och tas bort i tid så att de inte utvecklas till livmoderhalscancer.

Självprovtagning av HPV i hemmet används idag inte rutinmässigt, men i juni 2019 inleddes en studie där självtest av HPV skickas hem till alla kvinnor i Dalarna som uteblivit från screeningprogrammet i tio år eller mer. Kvinnorna skickar tillbaka självtestet i ett förfrankerat kuvert och får sedan hem resultatet via brev. Om ett självtest innehåller HPV-virus kallas kvinnan sedan till ett gynekologbesök på gynekologimottagningen i Falun.

Studien förväntas vara klar i december 2019. Resultaten ska då analyseras för att se om självprovtagning av HPV i hemmet även kan bli aktuellt för andra grupper av kvinnor i Dalarna, som ett komplement till det vanliga screeningprogrammet.

– I väntan på resultaten från studien gäller erbjudandet om självtest endast kvinnor som uteblivit tio år eller mer från screeningprogrammet, säger Hanna Sahlgren.

Dela gärna!
  •  
  •  
  •