Hjärtsviktssjuksköterskor på Sunderby sjukhus tog hem Vårdförbundspriset

"På mottagningen finns också en hjärtsviktsskola för både patienter och anhöriga, där de olika specialisterna medverkar"

Karin Östling och Maria Haraldson jobbar med patienter som har hjärtsvikt. Nu har de vunnit ett av Sveriges största vårdpriser för sitt arbete.

För sitt arbete med att förbättra livet för patienter med hjärtsvikt fick sjuksköterskorna Karin Östling och Maria Haraldson från hjärtsviktsmottagningen på Sunderby sjukhus ta emot Vårdförbundspriset som delades ut på Vårdgalan i helgen. Vårdförbundspriset är ett av Sveriges största priser inom vårdområdet.

Det här är stort för oss, konstaterade Karin Östling sedan de mottagit blommor, diplom och en prischeck på 275 000 kronor från Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

När man har hjärtsvikt orkar hjärtat inte pumpa tillräckligt med blod ut i kroppen. Det kan bero på att hjärtmuskelns förmåga att dra ihop sig är försvagad. Den försämrade pumpfunktionen kan också bero på att hjärtmuskeln inte kan slappna av som den ska. Hjärtsvikt förekommer i alla åldrar, men är vanligast hos äldre.

Hjärtsviktsmottagningen på Sunderby sjukhus startade 2010, men det var först 2016 som dagens mottagning formades. Innan hjärtsviktsmottagningen startades var det för få patienter i Norrbotten som blev diagnosticerade och fick rätt behandling. Många patienter tror att de bara fått dålig kondition eller har en långdragen förkylning, medan de i själva verket har hjärtsvikt.

– Även idag finns en underdiagnosticering, inte bara här utan över hela landet och därför är det viktigt att också sprida kunskap till primärvården och patienter, vilket vi bland annat gör med en expertgrupp som vi har startat, berättar Karin Östling.

Målet med mottagningen är att ge patienterna ett bättre omhändertagande och därigenom öka deras livskvalitet.

– En del vill veta väldig mycket, andra är mest intresserade av att de får sin medicin. Vi hjälper dem med kunskap och att ta rätt beslut och överlåter också åt patienterna att avgöra i vilken takt de vill trappa upp sin medicinering, säger Maria Haraldson.

För att patienterna ska få så bra vård som möjligt jobbar man i team med dietist, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, utvecklingssjuksköterskor och läkare. På mottagningen finns också en hjärtsviktsskola för både patienter och anhöriga, där de olika specialisterna medverkar.

Antalet patienter som remitteras till hjärtsviktsmottagningen ökar i stadig takt och allt fler patienter får också den nya hjärtsviktsmedicinen Entresto, som visat sig ge goda resultat.

– Verksamheten utvecklas kontinuerligt och vår stora dröm vore att det i framtiden startas hjärtsviktssjukskötererskeledda mottagningar i primärvården, säger Karin Östling och Maria Haraldson.

Juryns motivering till Vårdförbundspriset 2018:

”Idag lider cirka 250 000 svenskar av folksjukdomen hjärtsvikt. Det är ett livslångt sjukdomstillstånd, men där patienten i stor utsträckning kan påverka sitt mående genom medicinering och ändring av levnadsvanor. På den sjuksköterskeledda hjärtsviktsmottagningen vid Sunderby Sjukhus har Karin Östlings och Maria Haraldsons personcentrerade arbetssätt lett till förbättringar för patienter, anhöriga och personal. Patienten får i samråd med ett multiprofessionellt vårdteam en gedigen utbildning i att leva med hjärtsvikt, för att kunna vara delaktig i den egna vården. Arbetet utgår från patientens egen berättelse och förmågor, med fokus på kunskap, egenvård i hemmet och anhörigas delaktighet. Det har gett tydliga resultat med ökad effektivitet, fler patienter som får adekvat behandling och är delaktiga i sin vård, men också i form av positiva enkätsvar från patienter och närstående.”

Dela gärna!
  • 8
  •  
  •