Kjerstin Almqvist, forskningsledaren bakom införandet av ny metod i arbetet med våldsutsatta barn

"Det känns väldigt bra att ha bidragit till att hjälpa våldsutsatta barn"

Kjerstin Almqvist, forskningsledare tillika professor, har tagit Project Support till Sverige.

Hur arbeta med barn som utsatts för eller bevittnat våld i nära relationer?
Kjerstin Almqvist, forskningsledare inom landstinget har infört en metod som nu rekommenderas av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

Project Support kallas metoden som utvecklats av amerikanska forskare, som syftar till att stötta barn som utsatts för eller bevittnat våld i nära relationer genom att stärka samspelet mellan föräldrar och barn.
– Metoden går ut på att behandlande personal arbetar individuellt med föräldrarna i stället för att man som ofta annars riktar in sig på barnet. Barn som lever med våld blir ofta aggressiva och hyperaktiva och använder själva våld, de är inte så intresserade av att prata med en behandlare. Project Support stora värde är att det individuella programmet läggs upp för föräldern, med syfte att arbeta med deras föräldraförmåga, säger Kjerstin Almqvist som varit med och fört in metoden i Sverige.

Tittade på fyra olika metoder

I Sverige finns i dag ett tjugotal olika slags insatser som används av socialtjänster och inom barn- och ungdomspsykiatri i arbetet med våldsutsatta barn. Project Support initierades 2012 då Kjerstin Almqvist, som också är professor vid Karlstads universitet, började titta på fyra olika metoder för att arbeta med målgruppen.Bland annat gjordes en pilotstudie som inkluderade samarbetspartners som socialtjänsterna i Kristinehamns och Hammarös kommuner.

När Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, nyligen släppte en rapport om öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsatts för våld var Project Support en av två metoder som forskningsmässigt ansågs visa en dokumenterat positiv effekt.
Utöver Project Support har Kjerstin Almqvist även varit med och infört Child Parent Psychoteraphy, en behandlingsmetod som riktar sig mot yngre barn, och som bygger på arbete med föräldrar och barn tillsammans.

– Det känns väldigt bra att ha bidragit till att hjälpa våldsutsatta barn genom att ha tillgängliggjort dessa två metoder i Sverige. Uppskattningsvis arbetar ett tiotal socialtjänster och ungdomspsykiatriska kliniker med respektive metod, säger Kjerstin Almqvist i ett pressmeddelande. Kjerstin arbetar som forskningsledare inom Landstinget i Värmland.

Relaterade länkar:

SBU:s rapport

Publikation om Child Parent Psychotherapy

Dela gärna!
  • 2
  •  
  •