Landet som ersätter BNP med nytt mått på välmående

"Politiken behöver ses genom en lins av vänlighet, empati och välbefinnande"

Nya Zeeland blir det första landet i världen som ersätter BNP med ett mått som inte bara handlar om ekonomisk tillväxt. Det nya måttet ska ha fyra olika indikatorer på välmående: socialt kapital, mänskligt kapital, naturligt kapital och finansiellt kapital.

Världens yngsta kvinnliga premiärminister, Jacinda Ardern, har infört ett nytt sätt att se på tillväxt i Nya Zeeland. Hädanefter är det en ”välmåendebudget” som ska mäta vilken effekt långsiktiga politiska beslut har på människors liv.

I Nya Zeeland har vi ungefär 3 procents tillväxt och 3,9 procents arbetslöshet. Med traditionella mått mätt hade folk tittat på oss och sagt ”det går bra för er”. Men vi har en svindlande hög andel hemlösa och bland den högsta självmordsstatistiken bland unga i OECD-länderna. Vår psykiska hälsa och vårt välbefinnande är inte vad det borde vara”, sade Jacinda Ardern i samband med toppmötet i Davos.

I kommande budgetar måste nu ansvariga ministrar motivera hur de vill att de pengar de ska spendera, främjar landet inte bara idag utan även i flera generationer framåt.

För att mäta framstegen införs fyra mått som ersätter BNP: socialt, mänskligt, naturligt och finansiellt kapital. På så vis ska de bli lättare mäta nationens välmående som helhet.

-Politiken behöver ses genom en lins av vänlighet, empati och välbefinnande, då spelar tidsperspektivet mindre roll, säger Jacinda Ardern.

Handelskrig, brexit och andra oroligheter är tecken, på att politiken måste vara mer altruistisk och långsiktig för att adressera framtida utmaningar, fortsätter Jacinda Ardern.

-En del av det arbete vi gör nu kommer inte att ge resultat förrän om 20 år. Men om man tittar på politik genom en lins av vänlighet, empati och välbefinnande så spelar det egentligen ingen roll vad som händer över årtionden, sade Jacinda på World Economic Forum i Davos.

Dela gärna!
  • 4
  •  
  •