Lege – overvintring i Antarktis, Norsk Polarinstitutt

Senaste ansökningsdatum: 2020-03-09

Norsk Polarinstitutt

er et direktorat underlagt Klima- og miljødepartementet og har ca. 160 ansatte i Tromsø, på Svalbard og i Antarktis. Polarinstituttet driver naturvitenskapelig forskning, kartlegging og miljøovervåking i Arktis og Antarktis.

Instituttet er faglig og strategisk rådgiver for staten i polarspørsmål, epresenterer Norge internasjonalt i flere sammenhenger og er Norges utøvende miljømyndighet i Antarktis. Les mer på www.npolar.no.

Lege – overvintring i Antarktis

Norsk Polarinstitutt

søker lege for overvintring i Antarktis. Stillingen er en del av overvintringsteamet på seks personer, som ivaretar driften av Troll forskningsstasjon. Overvintringsteamet er organisert under instituttets operasjons- og logistikkavdeling.

Arbeidsoppgaver

Legens hovedoppgaver ved stasjonen er å ivareta den fysiske og psykiske helsen til stasjonsbesetningen, samt foreta medisinsk behandling av sykdom og skader under oppholdet. I tillegg vil legen bistå den øvrige besetningen i daglige gjøremål på stasjonen.

En av stillingene i overvintringsteamet vil bli gitt ansvaret som teamleder. Dette vil innebære operativ samordning, administrative oppgaver, samt rapportering/oppfølging mot operasjons- og logistikkavdelingen i Tromsø.

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves medisinsk embetseksamen og bred klinisk erfaring, gjerne fra allmennpraksis, men også fra andre relevante spesialistområder. I tillegg er det ønskelig med kompetanse og erfaring fra psykiatri, akuttmedisin og kirurgi. Søkerne bør enten ha eller være villig til å skaffe seg noe kompetanse i praktisk akutt tannhelse. Instituttet kan eventuelt bistå med dette.

Det kreves god fysisk og psykisk helse. De som innkalles til intervju vil på forhånd bli bedt om å fylle ut en egenerklæring om helse. Søker må i tillegg ha fullstendig godkjente helseattester, samt bestått feltkurs iht. Norsk Polarinstitutts retningslinjer før inngått arbeidsavtale anses som gyldig. Det vil bli lagt stor vekt på søkernes personlige egenskaper og egnethet for overvintring i Antarktis. Vi søker allsidige og kreative personer, som evner å finne gode løsninger i et krevende og utfordrende arbeidsmiljø.

Ferdigheter innenfor områdene bre/alpint, avansert førstehjelp, sikkerhetskurs, røykdykkerkurs, IKT, tele-/radiokommunikasjon vil være en fordel.

Søkere må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk. Det er også ønskelig at kandidatene behersker engelsk. Arbeidsspråket ved instituttet er norsk.

Øvrige opplysninger

Stillingen avlønnes etter statens lønnsregulativ i kode 0792 bedriftsoverlege med en fast grunnlønn fra kr 800.000,00 per år.

Det er utarbeidet lokal særavtale om godtgjørelse mv. ved overvintring i Antarktis. Godtgjørelsen kommer i tillegg til lønnen og er f.t. totalt på ca. kr 22 000,00 pr måned i vintersesong. For sommersesongen, som utgjør ca. 4 måneder av perioden, gjelder egne satser. Arbeidstiden i sommersesongen er satt til 12 timer pr døgn. Det er fri kost og losji under oppholdet, som medfører fordelsbeskatning. Skatt og folketrygdavgift i Antarktis er f.t. 16,2 %.

Overvintringsperioden på Troll er ca. 13 måneder. Det vil i tillegg gjennomføres pålagt kursaktivitet og opplæring fra og med ultimo august til avreise fra Norge. Avreise blir primo november 2020, med retur i november/desember 2021.

Norsk Polarinstitutt ønsker et mangfold blant våre ansatte. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. De to sistnevnte kan bli brukt til registreringsformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad.

Søknad

Spørsmål om stillingen kan rettes til seksjonsleder Jon Hugo Strømseng, jon.hugo.stromseng@npolar.no, tlf. 901 10 088, eller overvintringslege Thomas Dretvik, lege@npolar.no, tlf. 77 75 02 76.

Søknadsfrist er 9. mars 2020.

Søknad med relevante kvalifikasjoner og erfaringer, CV, kopi av vitnemål og attester, samt navn på minst tre referanser sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Vedlegg registreres sammen med søknaden i jobbnorge.

Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven § 25, annet ledd.

Kommune: Tromsø
Omfang: Heltid
Varighet: Engasjement
Arbeidssted: Dronning Maud Land, Antarktis

Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere.

Ansök nu
Dela gärna!
  •  
  •  
  •