Livskvalitet i den palliativa vården

Att få en så bra smärtlindring så snabbt som möjligt är viktigt för den som är sjuk

När en sjukdom inte längre går att bota är det vanligt att den som är sjuk få vård hemma av närstående. Med stöd av specialiserad sjukvårdspersonal kan patienten och dennes närstående få hög livskvalitet den sista tiden.

Palliativ vård ges vid sjukdomar och skador där det inte längre går att göra personen frisk med medicinska behandlingar. Smärta är vanligt i livets slutskede, inte sällan handlar det om personer med cancer, hjärtsjukdomar och neurologiska sjukdomar.

Vård i hemmet

När patienterna vårdas hemma får de närstående möjlighet att vara delaktig i att sköta allt från omvårdnad till medicinska åtgärder. Att få en så bra smärtlindring så snabbt som möjligt är viktigt för den som är sjuk. De närstående kan instrueras i att ge förberedda smärtinjektioner i stället för att vänta på att sjukvårdspersonal ska komma.

– Smärtläkemedel via injektioner ger bättre effekt snabbare. Patientens kropp sparar då på den energi som annars går åt till att kämpa mot smärtan. Oftast får patienten mer ork till annat som ökar livskvaliteten, berättar Sarah Sondell, sjuksköterska specialiserad inom palliativ vård i Region Västernorrland.

Okunskap skapar motstånd och rädslor

Närstående kan bli oroade och kan motsätta sig bytet från tablett till injektion. Den vanligaste föreställningen är att den sjuke riskerar att bli missbrukare eller att livet förkortas, vilket inte är sant. Det visar både erfarenheter och studier. När de närstående ser och förstår att smärtlindringen ger energi över till att leva och att få en bättre livskvalitet övergår rädslan till trygghet.

– Vi i vårt team har sett att de patienter som besvärats av svår smärta, blir påtagligt nedsatta i sitt allmäntillstånd. Vi har sett att effektiv smärtlindring med hjälp av injektioner gör att patienten återfår de krafter som de ”tappat” på att hantera sin smärta och får lite mer ork kvar till annat de vill göra, beskriver Sarah Sondell.

Vägledning ger trygghet – förbättringsarbete

Inom SSIH (Region Västernorrlands verksamhet för specialiserad sjukvård i hemmet) ges de närstående möjlighet att vara delaktiga i vården av den sjuke.

– Vid årsskiftet startar vi ett förbättringsarbete där sjuksköterskor från SSIH utbildar de närstående i hur smärtlindringen fungerar när läkemedlet inte längre kan tas genom munnen och istället ges via injektioner. Vårt fokus är att öka de närståendes kunskap om smärtlindring vid livets slut och ge möjlighet för de närstående att uppleva en trygghet i sin delaktighet och sin situation, avslutar Sarah Sondell.

 

FAKTA:

Palliativ vård
Hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med obotlig sjukdom eller skada med hänsyn till fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. Inom den palliativa vården finns ett organiserat stöd till närstående.

SSIH – specialiserad sjukvård i hemmet, Region Västernorrland
SSIH ger palliativ vård till patienter med komplexa symtom eller vars livssituation medför särskilda behov. SSIH har multiprofessionella team med särskild kunskap och kompetens i palliativ vård.

Så skriver Region Västernorrland på sin webbplats.

Dela gärna!
  • 10
  •  
  •