Marie är årets smärtsjuksköterska

"Priset är inte bara mitt, det är hela mottagningens. Alla är väl förtjänta av äran"

Riksföreningens styrelse SSOS, Sveriges Sjuksköterskor inom Området Smärta, delar årligen ut utmärkelsen ”Årets sjuksköterska inom området Smärta”. I år gick priset till Marie, smärtsjuksköterska på Södertälje sjukhus.

Marie har arbetat som smärtsjuksköterska på Södertälje sjukhus sedan 2013. Då var smärtmottagningen under uppbyggnad, och hon började med att kartlägga personalens behov och kunskaper inom smärta och den postoperativa behandlingen på Södertälje sjukhus. Idag är hon en eldsjäl som engagerar sig i det mesta och försöker hitta vägar till att förbättra så väl rutiner som kunskaper och arbetssätt.

– På smärtmottagningen jobbar vi mycket med att öka kunskapen och förståelsen för smärta över lag, berättar Marie. Det bästa, när det gäller smärtpatienter, är att ligga steget före och ta hand om smärtan innan den blir för långvarig. Men vi saknar en sjukhusövergripande riktlinje för smärta på sjukhuset idag. Det hoppas jag att vi snart ska kunna införa.

Som smärtsjuksköterska utbildar Marie andra sjuksköterskor i TENS, användning av infusionspumpar/PCA/EDA, anordnar träffar för smärtombud och medverkar i förbättringsprocesser vad gäller pre- och postoperativa behandlingar efter knäplastik. Hon är också drivande i endometriosgruppen för att förbättra omhändertagandet och optimera smärtbehandlingen för patienter med endometrios. Priset som årets smärtsjuksköterska tycker hon är ett bevis på att hennes och mottagningens hårda arbete de senaste åren äntligen börjar synas.

– Priset är inte bara mitt, det är hela mottagningens, säger Marie. Vi är ett bra team på smärtmottagningen och har nu en av de bästa mottagningarna för smärta i länet. Alla är väl förtjänta av äran.

SSOS:s motivering till vinsten lyder:

”Med hennes positiva energi, engagemang och envishet för att sprida kunskap om smärta och smärtbehandling har hon varit drivande i införandet av nya arbetsmetoder för att förbättra smärtvården. Genom sin närvaro och förmåga att stötta och förmedla kunskap till kollegor ökar tryggheten och möjliggör att patienter blir väl omhändertagna och får en optimal smärtlindring.  

Med sitt mod och sin handlingskraft har Marie genom åren varit en stor del till en förbättrad smärtbehandling hos många patienter.”

Om priset

”Årets sjuksköterska inom området Smärta” tilldelas varje år en sjuksköterska i klinisk verksamhet som är engagerad i omvårdnad och behandling av patienter med smärta. Det kan röra sig om ett engagemang i utveckling och förbättring av omvårdnaden som direkt kommer patienterna tillgodo.

Alla medlemmar i SSOS kan nomineras till utmärkelsen. Presentationen av vem som fått utmärkelsen sker i samband med SSOS årsmöte och den årligen återkommande nationella Smärtkonferensen.

Dela gärna!
  •  
  •  
  •