Markus Heilig utsedd till Wallenberg Clinical Scholar

"Det är av stor betydelse, inte bara för den medicinska forskningen utan också för sjukvården och folkhälsan"

Markus Heilig i sitt laboratorium på Linköpings universitet. Foto: Peter Holgersson/Region Östergötland

Varför blir vissa människor beroende av alkohol? Det undersöker professor och överläkare Markus Heilig i sin forskning. Han har utsetts till en av fem Wallenberg Clinical Scholars, som får 15 miljoner kronor var under fem år till sin forskning med nära koppling till vården.

Markus Heilig är överläkare vid psykiatriska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping och professor vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin vid Linköpings universitet. I sin forskning försöker han komma fram till varför vissa människor, men inte andra, utvecklar ett beroende av alkohol. Han har bland annat visat att råttor som föredrog alkohol framför sockerlösning, hade svårt att reglera halten av en viss signalsubstans i hjärnan.

Programmet Wallenberg Clinical Scholars drivs av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i samarbete med Kungliga Vetenskapsakademien. Fem Wallenberg Clinical Scholars i landet får forskningsanslag i år ochdelar på 75 miljoner kronor över fem år under en femårsperiod, med möjlighet till förlängning i ytterligare fem år.

– Wallenberg Clinical Scholars ger några av de allra främsta kliniska forskarna möjlighet att bedriva forskning i direkt anknytning till sjukvården. Det är av stor betydelse, inte bara för den medicinska forskningen utan också för sjukvården och folkhälsan, säger Vetenskapsakademiens ständige sekreterare Göran K. Hansson.

Dela gärna!
  • 6
  •  
  •