Ny omgång stödgrupper för barn och unga i sorg

"Syftet är att individen och närstående ska återfå en trygg förankring i tillvaron"

Om någon i familjen dör blir livet inte sig likt igen. Barn kan behöva hjälp i sitt sorgearbete och ett sätt är att få träffa andra som varit med om samma sak och som vet vad det handlar om.

Barn och unga som drabbas av att någon nära dör kan behöva hjälp i sitt sorgearbete. Stödgrupper för barn och unga i sorg har funnits sedan år 2017 och nu är det dags för en ny omgång.

– Det är utbildade stödgruppsledare som håller i träffarna där barnet möter andra barn i samma situation. I grupperna har vi aktiviteter med olika teman och vi pratar om det som hänt, vad som blivit annorlunda och vad som hjälper i sorgen, säger Anne-Mari Hedbom, kurator och en av de som arbetar med stödgrupperna.

– Träffarna är indelade i åldersgrupper för barn och unga mellan 5 och 20 år. De vuxna träffar samtidigt andra vårdnadshavare i samma situation. Syftet är att individen och närstående ska återfå en trygg förankring i tillvaron utifrån de förutsättningar som råder. De utvärderingar som gjorts på tidigare stödgrupper har visat på ett bra resultat, avslutar Anne-Mari Hedbom.

Dela gärna!
  •  
  •  
  •