Nytt regelverk ska göra det enklare för beställare av sjukresor

Alla som har ett giltigt färdtjänstintyg inom länet och/eller är 85 år eller äldre får alltid åka servicebil utan tillstånd från vårdmottagningen.

Regionfullmäktige i Kronoberg har vid sitt senaste möte bestämt att införa ett nytt och tydligare regelverk för beställning av sjukresor. En av orsakerna till det nya regelverket är att det tidigare funnits oklarheter som har ställt till det för såväl beställare som användare. Det nya regelverket började gälla från årsskiftet.

Några av de synpunkter vi har tagit till oss är möjligheten att beställa sjukresa lite senare på eftermiddagen än vad som har gällt hittills, säger trafiknämndens ordförande Peter Freij (S). Förhoppningen är att sjukhusens eftermiddagsrond ska stämma överens med beställningstiderna för resor, något som vi tror kommer att uppskattas av beställarna nu när tiden är flyttad till 16.00.

Alltid gratis med buss

Som patient ansvar man själv för att ta sig till och från sjukvård och tandvård. Vi har en väl utbyggd kollektivtrafik i länet och bussen är vanligen förstahandsalternativet när man ska till och från sjuk- och tandvård. Genom att visa kallelsen till vårdbesöket för bussföraren åker man gratis med alla bussar i länet. Vid resa från sjukvården kan patienten visa sitt besökskvitto för att få resa hem gratis.

Beställa sjukresa

För att få åka sjukresa med servicebil ska den som upplever att man behöver åka bil kontakta sin vårdmottagning. Mottagningen bedömer vårdbehovet och beslutar om personen ska beviljas sjukresa med servicebil, vårdmottagningen ser sedan till att remissen kommer till Serviceresor och patienten kan sedan ringa till Serviceresor för att boka sin beviljade resa.

Ändringarna i regelverket är tänkt att öka möjligheten för de som har behov av sjukresa med servicebil att få tillgång till det och samtidigt minska på kostnaderna för sjukresor i Region Kronoberg.

-Sjukresor med servicebil är till för patienter som av medicinska skäl inte kan ta sig på annat sätt till vården. Den bedömningen görs därför bäst av vårdinrättningen som patienten ska besöka, säger Maria Everthsson, verksamhetsutvecklare inom Region Kronoberg.

Alla som har ett giltigt färdtjänstintyg inom länet och/eller är 85 år eller äldre får alltid åka servicebil utan tillstånd från vårdmottagningen.

Vid årsskiftet höjs egenavgiften som patienten betalar med 50 kronor till 150 kronor enkel resa.

Serviceresor Kronoberg är en del av Länstrafiken och ordnar anpassade sjukresor till och från vården på uppdrag av hälso- och sjukvården i Region Kronoberg.

Dela gärna!
  •  
  •  
  •