Nytt vaccin ger bättre skydd mot influensa

Årets vaccin innehåller skydd mot fler influensatyper

Hans Boman, smittskyddsläkare, Region Västernorrland

För att undvika att bli sjuk i influensa är vaccination den viktigaste åtgärden och årets vaccin skyddar bättre än tidigare.

Årets vaccination mot säsongsinfluensa drar igång den 6 november. I år är ett nytt vaccin upphandlat, vilken förväntas ge ett betydligt bättre skydd än tidigare år.

– Årets vaccin innehåller skydd mot fler influensatyper. Vi vet ju aldrig vilken typ av influensa som kommer att dominera så ett brett vaccin ger såklart ett bättre skydd, säger Hans Boman, smittskyddsläkare vid Region Västernorrland i ett pressmeddelande.

Risk för svåra följdsjukdomar

Det är främst barn och ungdomar som blir sjuka i influensa och som sprider smitta men det är för de äldre som sjukdomen kan vara allvarlig. Mellan 200 000 och 1,5 miljoner svenskar beräknas smittas av influensa varje år. Följdsjukdomar, som exempelvis lunginflammation, kan ge svåra komplikationer och även vara livshotande.

– Vi rekommenderar alla över 65 år att vaccinera sig, även de som känner sig helt friska. I den åldern har immunförsvaret försämrats och risken att drabbas av besvärliga komplikationer av influensan ökar, säger Hans Boman.

Lång återhämtning

Influensan är olika svår olika år och kan kulminera vid olika tidpunkter. Hur det kommer att se ut i år är svårt att förutse.

– Det vi vet är att fler borde vaccinera sig och i och med det slippa allvarliga följdsjukdomar av influensa. Influensan i sig är inte heller direkt rolig med symtom som hög feber, huvudvärk, muskelvärk, halsont och hosta. För en vuxen kan det ta flera veckor att återhämta sig fullständigt, säger Hans Boman.

Dela gärna!
  • 6
  •  
  •