Ola Forslund, mikrobiolog vid Labmedicin vid Region Skåne, belönas med Eldsjälspris!

"Det finns så många fantastiska och engagerade människor runt om i landet som jobbar så hårt med att sprida kunskap om gynekologisk cancer"

Ola Forslund

Ola Forslund, docent vid Avdelningen för medicinsk mikrobiologi på Lunds universitet och mikrobiolog vid Labmedicin vid Region Skåne, har tilldelats Nätverket mot gynekologisk cancers Eldsjälspris 2019 i Region Syd. Priset delades ut på ”En afton om gyncancer” 2019 i Malmö den 10 april.

Ola Forslund och hans team vid Labmedicin i Region Skåne, uppmärksammas för sitt hårda och målinriktade arbete för införa HPV-analys enligt det nya nationella vårdprogrammet för livmoderhalscancer. Man har också tagit fram och förbättrat självtest för HPV, och på så sätt nått många fler kvinnor. Detta har gjort Region Skåne till ett föredömligt exempel för andra regioner i Sverige. 

Nätverket mot gynekologisk cancers Eldsjälspris vill uppmärksamma viktigt arbete mot gynekologisk cancer och för cancerdrabbade kvinnor i hela landet. Målsättningen är att lyfta fram insatser och personer från alla regioner i Sverige. Det är åttonde året som Nätverket mot gynekologisk cancer uppmärksammar eldsjälar inom sjukvård och forskning, men även privatpersoner som har gjort skillnad för cancerdrabbade. Priserna delas ut på ”En afton om gyncancer” 2019 i Göteborg, Stockholm, Linköping och Malmö.

MOTIVERING

Skåne är den region som tidigt införde HPV­-analys enligt det nya vårdprogrammet. Som representant för hela Lab­medicin i Region Skåne får Ola Forslund ta emot vårt Eldsjäls­ pris i Malmö i år, då det är han och teamet som ligger bakom HPV-­analyserna och de även har tagit fram och förbättrat självtest för HPV.”

– Det finns så många fantastiska och engagerade människor runt om i landet som jobbar så hårt med att sprida kunskap om gynekologisk cancer, engagera sig i forskningsprojekt och finns till som stöd. Vi vill genom vårt Eldsjälspris uppmärksamma och uppmuntra några av dessa eldsjälar som gör så betydelsefulla insatser för så många kvinnor, säger Barbro Sjölander, ordförande i Nätverket mot gynekologisk cancer.

”En afton om gyncancer” 2019 arrangeras i år även i Göteborg den 4 april, Stockholm den 8 april och i Linköping den 9 april. Pristagarna har nominerats i en öppen process där alla kunnat nominera. Nätverket mot gynekologisk cancers styrelse utser mottagarna av Eldsjälspriset.

Dela gärna!
  • 2
  •  
  •