Om drygt tre år kommer det nya psykiatrihuset vid Länssjukhuset i Kalmar att stå klart.

Placeringen direkt intill sjukhuset

Foto: Pressbild/Landstinget i Kalmar län

I fredags togs det första spadtaget för bygget som ska samla alla specialistpsykiatrins verksamheter under ett tak. Under projekteringstiden har psykiatrins medarbetare på olika sätt varit med och bidragit till utformningen av det nya huset och är i full gång med att förbereda sig inför de förutsättningar och möjligheter som det nya huset innebär.

Vårdmiljön är en viktig del i mottagandet, upplevelsen och en förutsättning för läkande. Det nya psykiatrihuset ger utrymme åt en verksamhet och vård att utvecklas i.

– Jag tror att fördomarna och stigmatiseringen kring psykisk sjukdom är på väg att luckras upp. Placeringen direkt intill sjukhuset kommer hjälpa till med det ytterligare. Specialistpsykiatrin kliver fram och blir helt naturligt en specialistvård som andra, säger Mona Lövmo, avdelningschef och lokalsamordnare inom psykiatrin, i ett pressmeddelande.

– Redan från projektets tidiga skede har vi arbetet nära tillsammans med verksamheten bland annat med att skapa lugna rum och säkra miljöer, säger Irene Brodell, basenhetschef på bygg- och förvaltarenheten inom Landstingsservice.

Det nya psykiatrihuset kommer att rymma innergårdar med gröna områden med plats för rekreation och avkoppling. För barn- och ungdomar kommer det även rymmas aktivitetsområden som klättervägg och plats för fika och picknic.

– I planeringen har vi medvetet valt att göra byggnaden flexibel så att den enkelt kan förändras för att möta framtida behov. Det kan exempelvis handla om att bygga om från mottagningslokaler till vårdplatser med enkelrum eller vice versa, berättar Irene Brodell.

Byggnadsprojektet drivs enligt modellen Partnering. Där tar både Landstinget, som beställare, och Peab tillsammans med underentreprenörer ett gemensamt ansvar för projektet.

Byggnaden kommer omfatta drygt 25 000 kvadratmeter och beräknas totalt kosta 938 miljoner kronor. Då ingår också nya kulvertar, nya parkeringsplatser, verksamhetsutrustning och konstnärlig utsmyckning. Inflyttningen är beräknad till december 2021.

Så skriver Landstinget i Kalmar län på sin webbplats.

Dela gärna!
  •  
  •  
  •