Överläkare till Öron-näs-och halsmottagningen i Ängelholm

Senaste ansökningsdatum: 2019-03-04

Gör skillnad. Varje dag.

Inom Skånes sjukhus nordväst bedrivs ÖNH- verksamhet på två platser. Ängelholm med dagkirurgi och öppenvårdsmottagning som har öppet måndag till fredag och Helsingborg med slutenvård, akutverksamhet med beredskapsjour, audiologisk verksamhet samt specialmottagningar inom bland annat OSAS, foniatri, yrsel, onkologi. 

Idag arbetar det cirka 30 läkare i verksamhetsområdet och läkargruppen är gemensam inom Skånes sjukhus nordväst med verksamhetschefen som närmaste chef. Läkargruppen har gemensamma möten minst en gång per termin och även gemensamt utbildningsråd. 

Helsingborgs lasarett är ett av Region Skånes fyra akutsjukhus. Här bedriver vi en bred ÖNH-verksamhet och handlägger i stort sätt samtliga inom specialiteten förekommande tillstånd som inte kräver högspecialiserad vård. I förekommande fall, där högspecialiserad vård krävs, sker vanligen utredning, för- och eftervård via egen mottagning och vårdavdelning i nära samarbete med ÖNH på Skånes Universitetssjukhus. I Ängelholm håller både kvaliteten och effektiviteten en hög nivå. Under 2018 har cirka 900 operationer och 7000 läkarbesök genomförts. Vid enheten finns det även en välfungerande allergiverksamhet.

Arbetsuppgifter

Vi söker nu en självständig ÖNH-specialist med huvudsaklig placering i Ängelholm. Hos oss finns det goda möjligheter att utforma tjänsten utifrån eventuellt specifikt intresse- och kompetensområde då våra enheter är väl sammanvävda. Det finns även inom ramen för verksamhetsområdet möjlighet till att arbeta i både Ängelholm och Helsingborg.

Verksamheten i Ängelholm präglas av ÖNH-basverksamhet som bedrivs med hög produktivitet och kvalitet både på mottagning och operation. Eftersom vi är en liten enhet ser vi det som extra viktigt att det finns en god samarbetsförmåga, god drivkraft, förmåga att bidra till samt ta ansvar för den egna och verksamhetens utveckling både gällande arbetssätt och kvalitet.

Vi ser kompetensutveckling som en självklar del av verksamheten och därför prioriteras samt samordnas detta inom verksamhetsområdet genom bland annat ett utbildningsråd.

Vid våra enheter bedrivs en betydande utbildningsverksamhet med både kandidatundervisning inom ramen för Läkarprogrammet vid Lunds universitet och egen/regional ST-undervisning. Därutöver bedrivs klinisk forskning, där det finns lokalt anknutna fondmedel att söka. Vi ser positivt på om du som söker har intresse för att stärka vår akademiska miljö, men det är inget krav.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det kan också innebära godkänt betyg i Svenska 3 alternativt godkänt betyg i Svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp. 

Du som söker har specialistkunskap inom ÖNH och har även god vana av den basala ÖNH-verksamheten samt förmåga att arbeta självständigt inom området. Tidigare erfarenhet av att arbeta i Melior, Orbit eller motsvarande system för mottagnings- och operationsverksamhet är meriterande. Därtill ser vi att du dom person är trygg i din yrkesroll med ett flexibelt förhållningssätt så att du snabbt kan ställa om när situationen kräver det.

Varmt välkommen med din ansökan redan idag!

KONTAKTPERSON

Daniel Nordanstig, Tf Verksamhetschef 042-4061857

Eva Henriksson, Överläkare och funktionsansvarig Ängelholm 042-4061000

FACKLIGA FÖRETRÄDARE

Anders Kleberg, Läkarförbundet 042-4063380

Ansök nu

Övrigt

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
För att lyckas i rollen tror vi att du är en god ambassadör för våra värderingar; välkomnande, drivande, omtanke och respekt.

På www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: 
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.


Dela gärna!
  •  
  •  
  •  
  •