”Personcentrerad vård sparar tid”

"Det är alltid bra att reflektera över hur man arbetar och få lite olika perspektiv"

Efter fem träffar i studiecirkeln om personcentrerad vård på medicin-och geriatrikkliniken, Höglandssjukhuset, var det dags för bland andra Maria Sträng, arbetsterapeut, Ulrika Arvidsson, sjuksköterska och Kerstin Svensson, undersköterska, att få diplom. Foto: Viktoria Thuresson

Under våren 2018 har medicin- och geriatrikkliniken på Höglandssjukhuset haft studiecirklar där 16 medarbetare lärt sig mer om personcentrerad vård. Vid en gemensam avslutning blev det diplomutdelning, men också diskussioner om vad engagemanget för personcentrerad vård kommer att innebära för kliniken.

Det har gått jättebra. Vi har gått igenom broschyren ”Att ändra perspektiv” om personcentrerad vård och dess tre delar: sammanhanget, berättelsen och partnerskapet. Även om vi tycker att vi arbetar enligt ett personcentrerat arbetssätt, så ger studiecirkeln möjlighet att tänka igenom och reflektera kring de etiska delarna, säger Adriana Altonchi, sjuksköterska på kliniken och kursledare.

Själv har hon tidigare gått en utbildning ledd av Vårdförbundet, och nu åtagit sig att utbilda ett antal instruktörer på kliniken, som i sin tur under hösten 2018 ska utbilda övrig personal, totalt omkring 250 medarbetare.

Ta sig tid lyssna

Det personcentrerade arbetssättet handlar bland annat om att ta sig tid att lyssna ordentligt på patienten. Och Adriana Altonchi konstaterar att det faktiskt tar mindre tid.

– Vi tror kanske att det tar mer tid, men så är det inte. Man sparar tid i längden om man gör klart till exempel ett ankomstsamtal, tar den extra tid som patienten behöver, och inte springer iväg för att man blir avbruten av telefonen. Det skapar också bättre förutsättningar för oss i jobbet och minskar stressen, säger hon.

För de som har deltagit i den totalt tio timmar långa studiecirkeln är också intrycken positiva:

Bra reflektera

– Det är alltid bra att reflektera över hur man arbetar och få lite olika perspektiv. Vi har ett synsätt att försöka ta vara på patientens egna resurser, men det är något som alltid kan utvecklas och bli bättre, säger arbetsterapeut Maria Sträng.

Rollen som arbetsterapeut innebär bland annat att motivera patienterna om behovet av till exempel träning eller olika hjälpmedel.
– Det handlar mycket om vad patienten upplever som viktigt, säger hon.

Ulrika Arvidsson, sjuksköterska på kliniken, tycker också att utbildningen varit givande.

Patienten ska känna sig sedd

– Vi har ibland tidspress i arbetet, men i slutänden tjänar vi tid om vi tar oss tid att lyssna ordentligt så att patienten känner sig sedd.
Undersköterskan Kerstin Svensson känner igen mycket i den personcentrerade vården från det teamarbete hon gjort med strokepatienter.

– En väldigt intressant kurs eftersom det är ett lite annorlunda förhållningssätt. I den teambaserade vården är vi vana att intervjua patienten. Men trots att vi nog tror att vi har detta förhållningsätt så behöver man tänka till ibland, säger hon.

För klinikens ledningsgrupp är det ett strategiskt beslut att satsa på den här utbildningen.

Ännu mer delaktighet i vården

– Det handlar om att lära sig ett förhållningssätt och jag hoppas att detta ska leda till att patienterna känner sig ännu mer delaktiga i vården, säger Mona Ottosson, vårdenhetschef på avdelning E.

Hon konstaterar att man ibland till exempel glömmer att ta vara på patientens egna resurser.

– Det kan handla om att en patient som klarar av det kan få bädda sin säng själv, eller att en patient med hjärtsvikt sköter sin egen vätskelista. Det är viktigt att patienterna är självständiga, att vi inte tar ifrån dem det på sjukhus, säger Mona Ottosson.

 

Dela gärna!
  • 5
  •  
  •