Personcentrerat arbetssätt utvecklas inom den psykiatriska vården

"Det handlar om att se patienten som en aktiv part i vården, där vi frågar efter personens egna resurser"

Patienten ska vara delaktig i vårdkedjan. På psykiatriska kliniken, Höglandssjukhuset, pågår ett arbete att utveckla den personcentrerade vården för att så mycket som möjligt tillvarata patientens egna resurser. Foto: Mikael Bergström

Fokus ska vara person inte organisation, hälsa och helhet istället för sjukdom och diagnos, teamarbete utan hierarki. På det sättet arbetar psykiatriska kliniken på Höglandssjukhuset för att utveckla en personcentrerad vård.

Vi har ambitionen att skapa en sömlös vård där patienten inte märker vem som är huvudman. Skrivs man ut från sjukhus ska vården flyta på, till öppenvård, primärvård eller kommunala insatser. De stuprör som finns i vården idag vill vi överbrygga med olika alternativ, till exempel mobila flexibla insatser, säger Helena Fager, sektionschef på psykiatriska kliniken på Höglandssjukhuset.

En viktig förutsättning är att flytta styrningen från produktion och kostnad, till jämlik hälsa och personcentrerad vård.

– Det handlar om att se patienten som en aktiv part i vården, där vi frågar efter personens egna resurser. Även den som har en allvarlig sjukdom har resurser, säger Helena Fager.

Ta hjälp av nätverket

– Det är också viktigt att ta hjälp av nätverket runt patienten, som närstående, föreningar eller intresseorganisationer, säger Camilla Ringborg Johansson, vårdenhetschef för avdelning A.

De är två av fyra chefer på psykiatriska kliniken som de senaste åren gått en utbildning i personcentrerat arbetssätt på Centrum för personcentrerad vård, GPCC, i Göteborg.

– Till hösten kommer vi också att starta studiecirklar på kliniken för all personal, genom att våra Esther-coacher ska få utbildning för att utbilda övrig personal. Det viktiga är att personcentrerat arbetssätt inte är en modell, utan ett etiskt förhållningssätt, säger Helena Fager.

Mer teamarbete

Kliniken arbetar sedan flera år tillbaka med att öka patientens delaktighet i den egna vården. Detta bland annat genom ändrade arbetssätt till mer teamarbete, fler patientaktiviteter på avdelningen, men också patientronder och ”lugna rum”, vilket minskar behovet av medicinering.

– När vi upprättar vårdplaner ska patienten medverka så långt det är möjligt för att vara delaktig i besluten. Patienten ska vara med och bestämma det som den kan vara med och bestämma om! Vi arbetar mycket med bemötande och motivationsarbete för att minska risken för tvångsåtgärder, säger Camilla Ringborg Johansson.

 

 

Dela gärna!
  • 6
  •  
  •