Region Kronoberg, första region i landet där får unga hjälp att sluta röka/snusa tillsammans med en vän

"Vi känner att det är viktigt att var flexibla utifrån de som vi möter"

Ungdomar vill sluta röka/snusa tillsammans med en kompis. Som första region i landet har Region Kronoberg tillsammans med unga rökare/snusare tagit fram tobaksavvänjningsmodellen Fimpar du, fimpar jag. Modellen är helt unik och bygger på att få hjälp att sluta röka/snusa av en coach men tillsammans med en vän.

Idag saknas fysiskt stöd i Sverige för att sluta röka/snusa riktad till unga. Det stöd som finns handlar ofta om appar men dessa upplevs mer som ett komplement än ett fullt stöd, det visar den studie Region Kronoberg tog fram. Unga rökare/snusare vill istället ha hjälp av en professionell person för att lyckas. De önskade också att få göra det som duo-par.

Utifrån resultatet från studien som togs fram var det självklart att låta de unga vara med och forma själva modellen också.

-Vi hade en föreställning om att unga ville ha allt stöd digitalt, men där hade vi fel. De vill ha fysiska möten med någon som är utbildad, säger Sofia Ekström som jobbar med folkhälsofrågor i Region Kronoberg och är projektledare för modellen Fimpar du, fimpar jag.

Unga utformade modellen själva

I en referensgrupp träffades unga rökare/snusare vid flera tillfällen där de tillsammans jobbade fram en modell för att lyckas sluta röka. I vissa frågor var de inte helt överens vilket ledde fram till att metoden utgår från en viss struktur men anpassas efter de duo-par som deltar.

-Tillsammans med coachen planeras mötena som både kan vara fysiska men också online. Vi känner att det är viktigt att var flexibla utifrån de som vi möter, säger Sofia.

De coacher som har utbildats har nyligen börjat ta emot sina första duo-par. Givetvis får den som vill sluta röka/snusa men inte har någon att bilda duo med också anmäla sig.

-Vi försöker givetvis att hjälpa till att hitta lämplig duo-vän.

Filmer för att marknadsföra

Nu släpper Region Kronoberg flera filmer för att marknadsföra modellen. Tanken är att på ett lite humoristiskt sätt visa att det finns hjälp att få för den som vill sluta röka/snusa.

-Det är så klart jätteviktigt att lyckas nå ut med att modellen finns. Vi hoppas att filmerna ska bidra till det.

Två av fem filmer är länkade här:

Film: lång version; Fimpar du, fimpar jag, öppnas i nytt fönster

Kortversion; Fimar du, fimpar jag, öppnas i nytt fönster

Dela gärna!
  •  
  •  
  •