Region Kronoberg ställer sig bakom förslag till tarmcancerscreening

För att förbättra möjligheterna att upptäcka änd- och tjocktarmscancer i ett tidigt skede ställer sig hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Kronoberg bakom en rekommendation från Socialstyrelsen om att införa tarmscreening under 2019.

-Genom att erbjuda screening för tarmcancer det år man fyller 60 år hoppas vi i tidigt skede kunna upptäcka och därmed förbättra möjligheten till tillfrisknande för fler, säger regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S).

Tjock- och ändtarmscancer drabbar årligen cirka 1400 personer i södra Sverige. Förslaget som hälso- och sjukvårdsnämnden tagit beslut om, innebär att Region Kronoberg med början under nästa år, bjuder in den årskull som det året fyller 60 år till en undersökning/screening. Samt att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att ta fram underlag för det fortsatta screeningsarbetet.

-Tjocktarmscancer och ändtarmscancer är två av de vanligaste cancerformerna i Sverige, förhoppningen är att vi på sikt kan få igång ett bra och strukturerat screeningsprogram med hög kvalitet, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Per-Henrik Nilsson.

Dela gärna!
  • 9
  •  
  •