Sekreterare på rond minskar sjuksköterskans stress

"Framförallt märker vi att sjuksköterskorna får mer tid för patienterna"

Kim Björn, medicinsk sekreterare, Sandra Helenius, sjuksköterska, Håkan Ivarsson, överläkare och Louise Konradsson, enhetschef, lovordar alla det nya arbetssättet vid ronden.

Sjuksköterskorna får mer tid för patienterna när sekreteraren går med på ronden och gör anteckningar. Det lyckade försöket på Norrtälje sjukhus vårdavdelning 3 tros även bidra till ökad patientsäkerhet.

Sjuksköterskan Sandra Helenius, som även arbetar som kvalitetsutvecklare, reagerade på den varierande, ofta personberoende, dokumentationen vid ronden.

– Det blir ofta vi sjuksköterskor som får se till att nödvändiga uppgifter antecknas i journalen efter ronden. Det innebär i sin tur att vi får mindre patientnära tid. Kan vi bara lägga fem minuter till på varje patient är det mycket värt, säger Sandra Helenius.

Antecknar direkt i patientjournalen

Därför föddes idén om ett nytt arbetssätt på avdelningen. Sedan ett par månader tillbaka går därför sekreteraren Kim Björn med vid ronden, utrustad med en bärbar dator på rullvagn, och antecknar direkt i patientjournalen. Anteckningarna granskas och signeras sedan av överläkaren på avdelningen.

– Vi får en bättre struktur på hela ronden. Eftersom jag som ansvarig läkare alltid kontrollerar det som skrivs ökar dessutom patientsäkerheten med det här arbetssättet, säger Håkan Ivarsson, överläkare vid kirurgkliniken.

På vårdavdelningen hörs bara positiva tongångar. Kvaliteten på vården kommer att bli högre, spår enhetschef Louise Konradsson.

– Framförallt märker vi att sjuksköterskorna får mer tid för patienterna. Vi förbättrar deras arbetssituation, minskar stressen och låter dem fokusera på rätt saker. Det tror jag också kommer att återspeglas i våra kvalitetsmätningar framöver.

Sekreteraren Kim Björn trivs med den nya arbetsuppgiften.

– Vi sekreterare sitter inte längre på vårdavdelningarna och skriver. Det här gör att vi får en bättre kontakt med verksamheten vi jobbar åt. Men framförallt känns det bra att bidra till att vårdpersonalen verkligen får fokusera på vården, medan jag hjälper dem med de administrativa uppgifterna.

Vill utveckla sekreterarens roll ytterligare

Att gå med och anteckna under ronden skiljer sig en hel del från att skriva diktat. Det gäller att kunna sålla i informationen.

– Det är inte alltid självklart vad som ska tas med. Men det kommer nog att bli enklare när vi alla blir vana vid det här sättet att jobba, säger Kim Björn.

Läkare, sjuksköterska, sekreterare och enhetschef hoppas alla att deras pilotprojekt kan få spridning till fler av sjukhusets avdelningar. Samtidigt funderar man på att ytterligare utveckla sekreterarens roll i det dagliga arbetet, berättar sjuksköterskan och initiativtagaren Sandra Helenius.

– Vi hoppas till exempel få deras hjälp med att boka in återbesök när patienterna skrivs ut. Det kommer också att avlasta oss.

Dela gärna!
  •  
  •  
  •