Snabbare vård för strokepatienter i Kronoberg

Förbättringen är resultatet av ett lyckat samarbete mellan flera kliniker

Region Kronoberg har minskat tiden från det att en patient med stroke kommer in till sjukhuset, till att hen får propplösande läkemedel från 60 till cirka 30 minuter, tack vare nya rutiner och ett lyckat samarbete mellan flera kliniker.

Vi såg att tiden var lång innan det att patienten fick läkemedlet och tittade därför på våra rutiner och hur flödet såg ut. Var fanns det tidstjuvar och vad kunde vi förbättra för att snabbare behandla patienten, säger Thomas Aronsson verksamhetschef på medicinkliniken Växjö.

Nytt läkemedel

Minskningen från 60 till 30 minuter beror till stor del på att man har bytt läkemedel, till ett som är snabbare att administrera och som ambulanssjuksköterskorna kan ge patienten på röntgen efter ordination av medicinläkaren. Tidigare har det getts via en sprutpump men nu används ett läkemedel som ges via en injektion.

-När en patient kommer in till sjukhuset efter en stroke följer ambulanspersonalen med till röntgen. Där röntgas patienten för att se att det är en propp och inte en blödning. När det är konstaterat kan ambulanspersonalen ge patienten läkemedlet direkt. Tidigare skulle patienten flyttas till hjärtintensivavdelningen först, vilket gjorde att det gick ytterligare tid.

Samarbete mellan flera kliniker

Förbättringen är resultatet av ett lyckat samarbete mellan ambulansen, akuten, röntgen och medicinkliniken. Nu tittar medicinkliniken på hur det går att förbättra flödena ytterligare.

-Nästa steg är att öka möjligheterna till direktinläggning på strokeenheten. Det är en viktig kvalitetsfaktor i strokevården, säger Thomas Aronsson.

Dela gärna!
  •  
  •  
  •