Specialistläkare/överläkare till Strokeenheten, Sunderby sjukhus – Luleå

Senaste ansökningsdatum: 2020-01-31

Arbetsplats: Strokeenheten, Sunderby sjukhus
Referensnummer: 198007

Om arbetsplatsen

Vi söker dig som är specialist i internmedicin, geriatrik eller neurologi och som har ett stort intresse av att arbeta med strokesjukvård. Som specialistläkare arbetar du på vår strokeenhet där vi i dagsläget har 12 platser men vi ser möjlighet att utöka dessa vårdplatser. På strokeenheten har vi ett nära samarbete med neurorehab och internmedicin.

Här kan vi erbjuda dig en trevlig arbetsplats med meningsfulla och varierande arbetsuppgifter. Teamarbete är viktigt på strokeenheten och här finns ett team med olika kompetenser där alla brinner för att utveckla strokesjukvården i vårt närsjukvårdsområde. Vi har en mycket god stämning både på avdelningen och på vårt kompetenscentrum.

I region Norrbotten finns en expertgrupp för strokesjukvård och som specialistläkare/överläkare på strokeenheten är du välkommen att delta i denna grupp. Goda möjligheter till forskning finns.

Vi strävar efter ett öppet klimat och en arbetsplats där vi tar tillvara på alla olika personers kompetenser på rätt sätt.

Läs mer om oss på http://www.norrbotten.se/

Arbetsuppgifter

Som specialistläkare/överläkare på strokeenheten arbetar du på vår vårdavdelning men även med öppenvårdsbesök på mottagning.  Att handleda läkarstudenter, AT-läkare och ST-läkare ingår i arbetsuppgifterna. Som överläkare fyller du en viktig roll i att driva utvecklings- och förbättringsarbeten på strokeenheten.

En överläkare:

 • ska ha medicinsk kunskap och kompetens för att kunna vara självständigt medicinsk ansvarig för ett visst område och tar del i ett övergripande ansvar för sin specialitet samt del i det övergripande ansvaret för klinikens totala verksamhet. Det innebär bland annat att verka för att få berörda medarbetare inriktade mot uppsatta mål
 • förväntas medverka till utvecklingen av evidensbaserad vård och vara beredd att handleda studenter och kollegor i alla kliniska situationer
 • förväntas uppvisa goda ledaregenskaper och kunna ta ansvar för verksamhetsutveckling samt leda projekt och förbättringsarbeten

Enbart arbetad tid som specialistläkare räcker inte för att bli kvalificerad som överläkare 

Din bakgrund

Du är specialist i internmedicin, geriatrik eller neurologi. Vi ser gärna att du har erfarenhet och/eller intresse för forskning och utvecklingsarbete då det ingår som en naturlig del i arbetet.

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

Ansökan

Till ansökan bifogas:

 • Intyg om läkarexamen från det eller de lärosäten där du har fullgjort din grundutbildning. Detta gäller även om du är utbildad i annat EU-land eller i land utanför EU
 • Legitimationsbevis från Socialstyrelsen
 • Specialistbevis från Socialstyrelsen
 • Eventuellt intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent, samt datum för disputation och titel på avhandlingen
 • Fullständigt uppdaterad publikationslista, om tillämpligt
 • Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet och eventuellt andra pedagogiska meriter
 • Eventuellt ytterligare dokumenterad meritering avseende exempelvis klinisk kunskap/erfarenhet, kliniskt utvecklingsarbete, ledningserfarenhet och annat som du vill framhålla som meriterande för den sökta tjänsten

Nuvarande befattning ska också framgå i ansökan.  Som överläkare ska du ha:

 • flerårig välmeriterad klinisk tjänstgöring (minst 4 år) med bred och omfattande kunskap i specialiteten och/eller relevant subspecialitet som krävs för arbete på sektionen
 • dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter (inklusive godkänd ST-handledarutbildning)
 • kompetens att vara självständig bakjour, vilket också innebär medicinskt ledningsansvarig på jourtid

 Disputerad med aktiv forskning inom relevant ämnesområde är meriterande.

Anställningsfakta

Vi söker en specialistläkare/överläkare med möjlighet till tillsvidareanställning. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse. 

Vill du veta mer?

För mer information om jobbet kontaktaArne Hassler, läkarchef, tfn: 0920-28 33 92, arne.hassler@norrbotten.se

Susanne Tollqvist, läkarchef, tfn: 0920-28 20 00 vxl, susanne.tollqvist@norrbotten.se  

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi undanber oss direkt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Fackliga företrädare:

Åsa Aidanpää, NLF, asa.aidanpaa@Norrbotten.se  

Sista ansökningsdag 2020-01-31

Sunderby sjukhus
Sunderby sjukhus är länssjukhus med specialistfunktioner men också närsjukhus för Luleå och Boden. Här bedrivs både akut och planerad verksamhet inom alla specialistområden utom thorax- och neurokirurgi. Sjukhuset har 2 500 anställda och 389 vårdplatser. Sjukhuset har läkarutbildning från termin sex till elva.Region Norrbotten
Norrbotten är i stark utveckling, både ekonomiskt och kulturellt. Här finns kraftfulla, varma människor, omtanke och samhällsservice, städer och vildmark. Norrbotten erbjuder goda möjligheter till balans mellan arbete och fritid.

Region Norrbotten är länets största arbetsgivare. Som anställd i Region Norrbotten får du arbeta i en stimulerande miljö där du kan vara med och påverka och göra skillnad för en bättre hälsa i länet. Vi erbjuder bra anställningsvillkor med bland annat flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och tillägg till föräldraförsäkringen. Region Norrbotten bidrar även med kompetensutveckling i ledarutvecklingsprogram, kurser, föreläsningar, mentorskap, nätverk och forskningsprojekt. Region Norrbotten har fem sjukhus, 33 hälsocentraler och är bland de ledande i Sverige inom e-hälsa

Ansök nu
Dela gärna!
 •  
 •  
 •