Specialistsjuksköterskor till projektet Prehospital Akut Psykiatri i Malmö

Senaste ansökningsdatum: 2019-08-30

Gör skillnad. Varje dag. 

Under hösten 2019 påbörjas en försöksverksamhet med psykiatrienhet Prehospital Akut Psykiatri. Syftet är att öka den prehospitala kompetensen och förbättra omhändertagandet av patienter med psykiatrisk ohälsa. Psykiatrin och ambulanssjukvården kommer tillsammans möta patienter med ett akut prehospitalt psykiatrisk vårdbehov. 

Nu söker vi specialistutbildade sjuksköterskor för tillsvidareanställning med placering i Malmö.

Arbetsuppgifter

Du kommer ingå i en liten grupp medarbetare från ambulanssjukvården och psykiatrin med ett särskilt mål: att förbättra det prehospitala omhändertagandet av patienter med psykiatrisk ohälsa. 
Ett team bestående av psykiatrisjuksköterska och ambulanssjuksköterska åker ut och möter patienter som bedöms vara i akut behov av prehospital, psykiatrisk vård. Fokus ligger på triage och psykiatrisk omvårdnad. De två olika specialistkompetenserna i teamet kompletterar varandra, för att kunna erbjuda patienten bästa möjliga vård. 

En viktig arbetsuppgift är att bidra med kunskap till projektet och återkoppla erfarenheter från fältet till projektledningen. Enheten kommer vara i drift under eftermiddag och sen kväll under veckans alla dagar. 

Psykiatrisjuksköterskan ska med sin kompetens möta och bedöma patientens vårdbehov, i linje med de metoder som tillämpas på akutmottagning. Blandtjänstgöring på psykiatrisk akutmottagning kan bli aktuell. Anställning sker inom akutmottagning vuxenpsykiatri. 

Ambulanssjuksköterskans huvudområde är patientens somatiska behov och att ta ett huvudansvar för det prehospitala arbetssättet och organisationen. Anställning sker inom verksamhetsområde ambulans. Det finns även möjlighet att kombinera tjänsten med tjänstgöring i ordinarie ambulans eller med att bemanna vår Single Responder-enhet i sydvästra Skåne.

Kvalifikationer

För att medverka i projektet krävs att du är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Dessutom ska du uppfylla en av två profiler: prehospital sjukvård eller psykiatrisk akutsjukvård. 

För prehospital sjukvård krävs en specialistutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård eller annan relevant specialistutbildning. Du bör också ha aktuell erfarenhet från ambulanssjukvården i Skåne och intresse för självständigt, prehospitalt arbete. 

För psykiatrisk akutsjukvård krävs en specialistutbildning med inriktning psykiatri. Du bör också ha förståelse för hur den psykiatriska vården i Skåne är organiserad. 

Språkkunskap i svenska, lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala, är ett krav. Det kan också innebära godkänt betyg i svenska 3, alternativt godkänt betyg i svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp. För tjänsten är B-körkortsbehörighet samt körvana ett krav. 

Att arbeta prehospitalt eller inom psykiatrin ställer krav på personlig mognad och gott omdöme. Du är engagerad i ditt arbete och din vilja att vara med och bidra till verksamhetens utveckling är av stort värde. Flexibilitet är viktigt då projektets förutsättningar kan förändras över tid. 

Inför anställning kommer det ske en uttagning bestående av lämplighetstest i form av intervju. Kontroll av misstanke- och belastningsregistret utförs innan eventuell anställning.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, varmt välkommen med din ansökan redan idag!

KONTAKTPERSON

Åsa Wulff, Enhetschef 0724-67 29 06

Carina Karlsson, Enhetschef Akut psykiatri 0766-48 60 04

Hans Blomqvist, Projektledare 0725-97 54 27

FACKLIGA FÖRETRÄDARE

Lisbeth Caddeo Karlsson, Vårdförbundet (Akut psykiatri Malmö)

Mats Herlöfsson, Vårdförbundet (Ambulanssjukvård)

Övrigt

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. 

Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör. 

Förvaltning Psykiatri och habilitering består av den offentligt drivna psykiatrin och av habiliteringen i Skåne. I uppdraget ingår bland annat, vård, habilitering, rehabilitering, hälsoarbete och forskning. Förvaltningen har cirka 4000 medarbetare och verksamhet i hela Skåne. Inom psykiatrin finns fem akutmottagningar, barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri och vuxenpsykiatri. Inom habiliteringen finns barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering och syn-, hörsel- och dövverksamhet.

Medicinsk service ger stöd och service till den skånska hälso- och sjukvården. Våra tjänster omfattar alltifrån laboratoriemedicin och medicinsk teknik till uppdrag inom prehospital sjukvård och forskning. I Medicinsk service ingår division Labmedicin samt division MT och Prehospital sjukvård. Vi är ca 2100 medarbetare i förvaltningen. Division Labmedicin har klinisk verksamhet inom områdena arbets- och miljömedicin, biobank, genetik, immunologi och transfusionsmedicin, kemi, mikrobiologi och patologi. Vi bedriver forskning och utveckling inom våra områden och har ansvar för verksamhet på uppdrag av Södra sjukvårdsregionen. Vi är ca 1350 medarbetare i divisionen. 

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna. 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: 

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu
Dela gärna!
  •  
  •  
  •