Linda Sandkvist och Annika Holtet
Mitt i fokus

Nu får vi kunder på remiss

X–shape Fitness har tagit EMS-träning till den svenska marknaden. Träningsmetoden är enormt stor i övriga Europa men är ännu i sin linda i Skandinavien. Bolaget har nyligen börjat ta emot patienter på remiss och ser ett […]