Tidiga insatser minskar sjukfrånvaron

"Telefonsamtalen är viktiga och en påminnelse att vara aktiv och snabb som chef, det minskar risken för långtidssjukskrivningar"

Efter att företagshälsan haft ett telefonsamtal med områdeschef Thomas Bäcklund, och ett efterföljande rehabmöte, kunde Tommy Svanström börja jobba igen efter bara några veckor. Foto: Jan Alfredsson

När Tommy Svanström fick en fraktur i nacken väntade rehabilitering och en lång sjukskrivning från jobbet som fastighetstekniker vid Lycksele lasarett. Men tack vare ett tidigt agerande av Tommys chef och ett rehabmöte med företagshälsan kunde han börja jobba, med lättare sysslor, redan efter sex veckor.

Företagshälsan i Västerbottens Läns Landsting fick under 2017 ett uppdrag från landstingsledningen att minska sjukfrånvaron och har under 2018 också fått pengar från Sveriges kommuner och landsting för att i projektform testa ett nytt arbetssätt som omfattar cirka 40 procent av landstingets anställda.

Tack vare det har de kunnat utöka bemanningen av psykolog och två fysioterapeut, läkare och företagssköterska.

Exemplet med Tommy Svanström är ett av företagshälsans drygt 300 telefonsamtal och cirka 40 rehabmöten sedan årsskiftet.
– Vi landade i detta sätt att arbeta, berättar företagsläkare Sara Hornliden. Varje enskild del kanske inte ger någon större effekt, men helheten gör det.

Proaktiva telefonsamtal

Tidigare byggde hela processen med komma tillbaka till jobbet efter sjukfrånvaro på att närmaste chef hörde av sig till företagshälsan för att få stöd i rehabiliteringen. I vissa fall kunde ta lång tid, i andra fall kanske det aldrig skedde.

– Nu gör vi tvärt om, säger företagssköterska Elisabet Fällgren. Vi är proaktiva och ringer upp chefen redan efter tio dagars sjukskrivning, när vi fått en notifiering i sjukfrånvaro- och rehabiliteringsverktyget Adato.

– Vi frågar om anledningen till sjukfrånvaron och om det finns en plan för arbetsåtergång. Numera vet cheferna att vi ringer, de har blivit mer aktiva och har redan tänkt till om vad de kan göra.

– Telefonsamtalen är viktiga och en påminnelse att vara aktiv och snabb som chef, det minskar risken för långtidssjukskrivningar, säger Sara Hornliden.

Strukturerad dialog

I notifieringen står dock inget annat än att personen i fråga är sjuk, där finns inga journal- eller rehabanteckningar. Men om chefen berättar att den sjukskrivne antingen lider av psykisk ohälsa, av smärttillstånd i rörelseapparaten eller året innan haft en upprepad korttidsfrånvaro, bokas rutinmässigt ett möte på företagshälsan med både chef och medarbetare inom 14 dagar.

– Vi avsätter en och en halv timme och använder oss av den strukturerade metoden ADA, arbetsplatsdialog för arbetsåtergång, förklarar Elisabet Fällgren.

Viktigt att komma igång

Under mötet skrivs korta anteckningar, som den anställde får se och godkänna innan de skickas vidare till sjukskrivande läkare.

– Därefter är det chefen som skriver en rehabplan utifrån ett underlag som företagshälsan hjälper till att ta fram, till exempel åtgärder och förändringar på jobbet, säger Sara Hornliden. I dag är det också striktare sjukskrivningsregler från Försäkringskassan som gäller, så därför är det extra angeläget att komma igång tidigt.

Enklare och lättare

På Tommy Svanströms läkarintyg stod det ”risk för förlamning” och de flesta förväntade sig en lång sjukskrivning.
– Jag fick inte lyfta och kunde inte jobba med det jag normalt gjorde, berättar Tommy.

Efter rehabmötet med företagshälsan kom han och närmaste chefen fram till att det nog fanns ett antal enklare, och framförallt fysiskt lättare, arbetsuppgifter för honom.

– Vi hade mängder av nycklar som vi inte haft tid att sortera tidigare och nu blev det gjort, säger områdeschef Thomas Bäcklund. Det var kanon!

Vill gärna fortsätta

I dag arbetar Tommy Svanström som tidigare, även om han naturligtvis fortfarande är lite försiktig med vad han lyfter och hur han rör sig.

– Men att arbetsgivaren gick med på att jag kunde göra det som inte var så tungt, har bara varit positivt för mig, säger han. Nu kan jag jobba som vanligt.

Företagshälsans projekt om tidiga insatser vid nya sjukskrivningsärenden pågår året ut och ska fortlöpande utvärderas.

– Vi får se om det gjort någon skillnad. Om det gjort det, vill vi gärna fortsätta, säger Sara Hornliden.

 

Så skriver Västerbottens Läns Landsting på sin webbplats.

Dela gärna!
  • 4
  •  
  •