Viktiga händelser i sjuksköterskeyrket

Fokus på omvårdnaden blev viktig

Florence Nightingale
Allting började med en unik kvinna som hette Florence Nightingale som inspirerade svenska kvinnor till att påverka och utveckla sjuksköterskans profession. Från misären för soldaterna under det Ryska Krimkriget till morgondagens specialistutbildade sjuksköteskor.

År 1820 föddes en kvinna som hette Florence Nightingale. Hennes namn har spelat en stor roll i samhället. Hon har format det som idag är ganska uppenbart inom sjukvården dvs. hygien, sterilitet och värdegrund. Under Krim kriget minskades dödligheten nämnvärt hos de sårade soldaterna beroende på Nightingales insats med sina kunskaper om hygien. Det här ledde sedan fram till Nightingales reform av sjukvården.

År 1866 tog Florence Nightingale emot den första svenska sjuksköterskestudenten Emmy Rappe till St. Thomas sjukhuset i England, hon skulle förbättra svensk sjukvård med Nightingale som förebild. År 1867 studerade Rappe på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och på Serafimerlasarettet i Stockholm.

Hon startade en sjuksköterskeutbildning grundad på det hon hade fått från Nightingale. Hon introducerade dagliga rutiner och hennes insats blev ett viktigt steg för professionens utveckling.

1884 var Drottning Sophia på besök på St. Thomas sjukhus där träffade hon Nightingale och influerad av henne skapade hon Sveriges första skola för utbildning av sjuksköterskor. Den första lärarinnan på skolan hette Alfhild Ehrenborg, hon var 27 år gammal och hade lärts upp av Nightingale. Den manliga läkarkåren tyckte att den ”Nightingaleska” synen inte hörde hemma i Sverige.

Drottnig Sophia tröttnade på detta motstånd och bestämde sig år 1889 att starta ett eget sjukhus, Sophiahemmet.

Under 1950-talet öppnades även Sjuksköterskeyrket upp för män. 1958 kom sjuksköterskans legitimation då det stod för ett självständigt yrkesansvar. Under 60-talet tog den humanistiska existensiela perioden vid, varken gud, kyrkan eller vetenskapen stod i centrum utan människan. Sjuksköterskorna skulle vara autonoma i deras yrke och ett tydligare ansvar för omvårdnaden skulle finnas.

1910 infördes Svensk Sjuksköterskeförening (SSF).
En organisation som jobbade för att utveckla sjuksköterskeyrket till en profession.
På 1970-talet kom reformen Vård-77 den innebar bland annat att de teoretiska ämnena värderades högre än de praktiska.
År 1982 blev sjuksköterskeutbildningen en högskoleutbildning, utbildningen skulle bli vetenskaplig och studentens förmåga till bedömning skulle bli mer kritisk.
Fokus på omvårdnaden blev viktig. Det centrala blev människan, miljö, hälsa och omvårdnad.
I slutet av 1980 talet ligger omvårdnaden i fokus och kunskapsutvecklingen kring forskningen skulle inrikta sig på människans helhetssyn, medkänsla och respekt för patientens integritet, kunskapsutvecklingen inom detta område går framåt.

Ökad och framgångsrik teknik på 1990 talet medfört att vissa uppgifter som tidigare ingick i arbetet nu utförs av andra yrkesgrupper vilket innebär att specialistutbildningar för sjuksköterskor har tillkommit.

År 2007 fick högskoleförordningen en ny examensordning.

Sjuksköterskeutbildningen är nu en akademisk utbildning och det har utvecklats kommunikationsvägar bland sjuksköterskor genom nationella och internationella konferenser.
Linköpings Universitet är idag först i landet med en ny utbildning där sjuksköterskor kommer att överta delar av läkarnas arbete.

Det är specialiserade sjuksköterskor som nu får utbildningen på masternivå. Genom utbildningen kommer sjuksköterskorna att kunna avlasta läkarna i en del av deras uppgifter.

Källor:
Dahlborg-Lyckhage, E. (2010). Att bli sjuksköterska – en introduktion till yrket och ämne. Lund: Studentlitteratur AB.

Edberg, A., & Wallin, L.  (2009). Omvårdnadens grunder – Ansvar och utveckling. Lund: Studentlitteratur AB.

Dela gärna!
  • 737
  • 45
  • 5

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.