Visby lasarett bäst i Sverige gällande överlevnad efter bröstcancer

"För oss som patienter är litenheten och närheten till vården otroligt viktig"

Visby Lasarett. Foto: Region Gotland

För andra året i rad ligger Gotland bäst till i landet rörande 5-års överlevnad efter bröstcancer. Det visar färsk statistik från Regionalt Cancercentrum.

Bröstcancervården på Visby lasarett organiserades tidigt i riktning mot en multidisciplinär och multiprofessionell samverkan. Detta i kombination med ökat patientinflytande och en tydlig och sammanhållen vårdprocess är några av framgångsfaktorerna till de goda resultat som bröstcancervården åstadkommit.

Resultatet av en väl fungerande cancervårdsprocess

På bild f v: Petra Andreasson (sjuksköt. Bröstmott.), Greger Nilsson, (onkolog), Helena Vlastos (överläkare kirurgi), Jennie Larsson, (sjuksköt. Bröstmott.), Agneta Nordin Danfors (onkolog) och från bröstcancerför. ROSA: Kristina Karlsson, Arent Bogren och Yvonne Larsson. Foto: Region Gotland

Agneta Nordin Danfors och Greger Nilsson, överläkare i onkologi på Visby lasarett förklarar:

– Att nio av tio gotländska kvinnor lever mer än 5 år efter sin bröstcancer är ett mått på hur bra hela behandlingskedjan inom bröstcancervården fungerar hos oss. Om man ska nå så bra siffror måste diagnostiken fungera väl, då de flesta bröstcancrar upptäcks på screeningmammografin. Vidare har vi en väl fungerande patologi som analyserar vävnadsprover från tumörerna, vilket sker på Karolinska Universitetssjukhuset.

Därefter följer kirurgi, där tumören avlägsnas, och avslutningsvis kommer vi på onkologen in i bilden och ger efterbehandling med cytostatika, antikroppar, strålning och hormoner för att minska risken för återfall. Det här är också ett inlägg i centraliseringsdebatten som sveper över hela Sverige. Små sjukhus kontra stora sjukhus och diskussioner om vad som ska göras på olika ställen.

– För oss som patienter är litenheten och närheten till vården otroligt viktig. Tillgängligheten till lasarettets cancervård är mycket hög.

På vardagar är det alltid någon som svarar i telefon t ex på onkologmottagningen om det är något vi behöver hjälp med, säger Yvonne Larsson, ordförande för bröstcancerföreningen ROSA på Gotland.

Föreningen är också aktiv i det nationella arbetet och deltar bland annat i patientforum i regi av Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland (RCC).

Dela gärna!
  •  
  •  
  •