​Säkerhetshöjande åtgärder på Norrtälje sjukhus akutmottagning

"Vi behöver göra allt vi kan för att alla våra medarbetare ska känna sig trygga och säkra på sin arbetsplats"

Akutmottagningen på Norrtälje sjukhus har vidtagit flera säkerhetshöjande åtgärder för att skapa en tryggare och säkrare arbetsplats för medarbetarna.

Flera medier rapporterar på tisdagen om att en stor andel av medarbetarna på akutmottagningen på Norrtälje sjukhus uppgivit i medarbetarenkäten att de utsatts för hot eller våld.

I den senaste medarbetarenkäten uppgav 30 procent av akutens medarbetare att de någon gång utsatts för hot. 3 procent svarade att de utsatts för våld. 27 procent svarade ja på frågan om de utsatts för både hot och våld, vilket är en stor ökning jämfört med 2017.

– Våld och hot på jobbet är aldrig acceptabelt. Vi behöver göra allt vi kan för att alla våra medarbetare ska känna sig trygga och säkra på sin arbetsplats, säger personaldirektör Louise Westin.

– Tyvärr tvingas medarbetarna på akuten då och då hantera aggressiva och drogpåverkade personer. Under 2018 drabbades vi dessutom av en allvarlig händelse utöver det vanliga, när en patient vid ett tillfälle uppträdde mycket våldsamt på akutmottagningen. Det är fullt naturligt att händelser av det slaget påverkar resultatet i medarbetarundersökningen, säger Catarina Pommer, verksamhetschef för akut- och diagnostikenheterna samt vårdavdelningarna på Norrtälje sjukhus. 

Flera åtgärder har vidtagits på akutmottagningen.

– Vi har tagit extern hjälp för att jobba med hur vi kan bemöta dessa personer på ett sätt som kan göra situationen mindre hotfull. Vi har också vidtagit flera säkerhetshöjande åtgärder, och planerar ytterligare förbättringar av säkerheten på akuten, bland annat efter en säkerhetsrond som gjorts tillsammans med polisen och fackliga företrädare, säger Catarina Pommer.

Dela gärna!
  • 3
  •  
  •