Läkare

Mag-tarmforskning vid US belönas

Andreas Münch, universitetsöverläkare på mag-tarmkliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping, och hans forskargrupp har fått pris av United European Gastroenterology (UEG). Med prissumman på en halv miljon kronor ska de skriva europeiska riktlinjer för den inflammatoriska […]