Omvårdnad

Träffa barnmorskan i videomöte

Ökad trygghet och tillgänglighet för patienter när de landstingsdrivna barnmorskemottagningarna erbjuder videomöten. Nu erbjuder de landstingsdrivna barnmorskemottagningarna i Stockholms län videomöten. För patienten innebär det ökad trygghet att snabbt kunna få rådgivning av en professionell […]