Aktuellt

Min plan nominerad till Götapriset

Sedan Min plan infördes i Norrbotten har antalet vårddygn för utskrivningsklara patienter minskat med 12000 dygn. Det motsvarar drygt 85 miljoner kronor i vårdkostnader. Dessutom har patienternas delaktighet i samordnade planeringsmöten ökat med 30 procent. […]