Aktuellt

I Sverigetopp med KBT på nätet

Region Östergötland behandlar flest patienter i landet med kognitiv beteendeterapi (KBT) på nätet. Användandet fortsätter att öka. Drygt 3 500 patienter har inlett en behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) på nätet, via den nationella Stöd- […]