Akademiska öppnar lättvårdsverksamhet på Uppsalahotell

"Vi räknar med att patienter som läggs in i samband med operation maximalt behöver vårdas två dygn"

Hotell von Kraemer

Akademiska sjukhuset har beslutat att öppna verksamhet i ny tappning på Hotell von Kraemer vid Skandionkliniken. Det blir ett helt nytt koncept, en kombination av patienthotell och lättvård, som innebär att sjukhuset disponerar 50 förbokade platser för patienter som ska förberedas inför operation eller annan behandling alternativt behöver efterkontroll. Hotellplatserna ska bemannas dygnet runt av undersköterskor som fungerar som värdar.

Det bekymmersamma läget med vårdplatsbrist gör att vi behöver pröva nya lösningar. Vi tror att detta kan bli en bra lösning för patienter som är stabila och endast behöver lättare vårdinsatser, exempelvis hjälp med tvätt och förberedelser inför operation, skötsel av kateter, såromläggning och psykologiskt stöd. Före inläggning tas ett så kallat egenvårdsbeslut i varje enskilt fall av läkare eller sjuksköterska som klargör vad patienten klarar att sköta själv, säger chefsläkare Mikael Köhler i ett pressmeddelande.

Akademiska sjukhuset har idag ett avtal med Hotell von Kraemer som innebär att man disponerar tio platser för patienter. Det nya upplägget, som också kallas patienthotell med värdansvar, innebär att sjukhuset kommer att ha 50 förbokade platser varje vecka, med viss variation från dag till dag. Lejonparten av platserna kommer att upptas av patienter med olika cancerdiagnoser som ska genomgå eller har genomgått cytostatikabehandling. Men även andra verksamheter disponerar platser såsom kirurgen, urologen, ortopeden, barnsjukhuset, öron-näsa-hals, plastikkirurgen och ögon.

Rekrytering av undersköterskor pågår och verksamheten kommer att dra igång så fort bemanningen är löst. Undersköterskorna ska ha bred erfarenhet av sjukhusvård. De kommer att ha sin anställning inom verksamhetsområde blod- och tumörsjukdomar på Akademiska.

– Vi räknar med att patienter som läggs in i samband med operation maximalt behöver vårdas två dygn. För övriga kan vårdtiden bli längre. Inskrivning ska ske på fasta tider mellan 15-19 och varje klinik kommer att ha regelbundna avstämningar inför nästkommande vecka. Om en patients tillstånd försämras kommer det självfallet finnas möjlighet att bereda plats på traditionell vårdavdelning på Akademiska, framhåller Mikael Köhler.

Dela gärna!
  • 3
  •  
  •