Amningsstöd i mobilen

"Videosamtalen underlättar väldigt mycket i bedömningen av ifall vi ska boka in ett fysiskt möte"

Stärkt amningsstöd, nöjdare föräldrar och mindre stress för personalen – amningsmottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhusets har infört rådgivning via videosamtal. En satsning som snabbt visade sig framgångsrikt på flera plan.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder sedan i somras amningsrådgivning online via appen Mitt Vårdmöte. Här kan kvinnor som har problem med amning eller bröstkomplikationer själva boka en tid som passar dem och träffa en specialistbarnmorska från hemmet. Något som varit uppskattat hos patienterna.


– Videosamtalen underlättar väldigt mycket i bedömningen av ifall vi ska boka in ett fysiskt möte, eller om patienten kan stanna hemma och slippa åka in med sitt barn i onödan, säger Annika Simson, specialistbarnmorska på Östra sjukhuset.


En patientundersökning som genomfördes under hösten visade att 96 procent av kvinnorna var nöjda med hur snabbt de fick tid för rådgivning, och hela 83 procent tyckte att hjälpen de fick under videomötet var tillräcklig. Även personalen har fått en bättre arbetssituation med bättre överblick och mer kontroll över arbetsbördan.


– I det tidigare systemet lämnade patienten ett meddelande på telefonsvararen, och vi ringde upp dem under dagen. Det var stressande och det var inte alltid vi nådde kvinnorna på en tid som passade dem. Med det nya systemet så vet vi hur många som bokar in sig och vi har mer kontroll över hur många samtal som kan ske på en dag, säger Annika Simson.

Trots amningens positiva effekter minskar helamningen i Sverige

Att stärka vårdkedjan kring amning är ett uttalat mål med de extra statliga medel som tilldelas förlossningsvården fram till 2022. Forskning visar att brist på hjälp och stöd då amningen inte fungerar leder till att kvinnor slutar amma, även om de skulle vilja fortsätta.


– Om man inte får det stöd man behöver får det stor inverkan på amningsfrekvensen. Det handlar inte om att man inte vill amma, enkäter visar att 98 procent av förstföderskorna på Sahlgrenska tänker sig att de ska amma. Ändå minskar helamningen och forskning visar att bristande stöd och bristande tilltro till den egna förmågan påverkar starkt, säger Anna-Karin Ringqvist, verksamhetsutvecklare på förlossningen på Östra sjukhuset i Göteborg. 

Fakta: Amningsrådgivning online på SU

 • Amningsmottagningen online vann årets kvalitetspris under Sahlgrenska Universitetssjukhuset Område 1:s Kvalitetsseminarium 2019. Motiveringen löd: ”Genom att införa ett nytt arbetssätt med stöd av modern teknik har patienterna fått en ökad trygghet samt en förbättrad tillgång till kvalificerad rådgivning med utgångspunkt från individuella behov.”
 • I appen kan patienten själv boka en tid med en barnmorska. Om man tidigare varit i kontakt med amningsmottagningen kan man välja att boka in sig hos den man pratade med senast.
 • Patienten lämnar i förväg uppgifter om problemen man söker för, så att barnmorskan är påläst redan när samtalet börjar.
 • I appen finns även drop-in tider 2 timmar varje dag mellan kl. 13 och 15.
 • 518 videobesök genomfördes mellan juni och november i år. 
 • Enligt patientenkäten var 96 procent nöjda med bemötandet, 92 procent var nöjda med hur snabbt de fick ett videomöte, och 83 procent fick den hjälp de behövde via videosamtalet.
   

Fakta: Trygg hela vägen

Målen med regeringens satsning Trygg hela vägen är framför allt att blivande föräldrar ska känna sig trygga, att stärka kompetensen bland medarbetarna, attrahera och behålla personal, förbättra vården för kvinnor i socioekonomiskt utsatta områden, skapa en tydligare vårdkedja och att minska förlossningsskadorna. Satsningen gäller både primärvård, förlossnings- och neonatalvård.

Medlen betalas ut av Sveriges kommuner och landsting. Det är politikerna i Västra Götalandsregionen som beslutar hur pengarna fördelas.

Länk till Västra Götalandsregionens Trygg hela vägen-sida

Dela gärna!
 • 113
 • 21
 •