Årets prehospitala pris till Region Kronobergs ambulanssjukvård

Svenska prehospitala priset delas ut av Flisa

Foto: Pressbild Region Kronoberg

Ambulanssjuksköterskan Richard Andersson fick som representant för Region Kronoberg, under tisdagen ta emot årets prehospitala pris i samband med FLISA-konferensen i Örebro. Det är det framgångsrika arbetet med att integrera ambulanssjukvårdens journalsystem och övriga sjukvårdens journalsystem som belönats.

Det är självklart roligt att få ta emot det här priset, jag är stolt över vårt arbete, säger Richard Andersson, ambulanssjuksköterska. Tillsammans har vi varit en grupp från flera verksamheter, organisationer och företag som har gjort detta möjligt i ett pressmeddelande.

Ambulansen i Kronoberg blev tack vare ett framgångsrikt samarbete mellan ambulanssjukvård och IT först i landet med en integration mellan ambulanssjukvårdens journalsystem Mobimed och övriga sjukvårdvårdens journalsystem Cambio Cosmic.

Integrationen har tagits fram för att förbättra informationsutbytet mellan den prehospitala ambulanssjukvården och övrig vård, så som sjukhus och vårdcentraler. På länets akutmottagningar kan till exempel personalen som ska ta emot en patient på väg in, se det som skrivs i ambulansjournalerna och på så vis kan de förberedda sig på ett bättre sätt. Vilket ökar patientsäkerheten.

Ambulanssjukvården inom Region Kronoberg har länge varit i framkant inom flera viktiga områden. Svenska prehospitala priset delas ut av Flisa, Föreningen för ledningsansvariga inom svensk ambulanssjukvård.