Återbesök via videomöte testas av vårdcentraler i Sörmland

"Tio vårdcentraler runt om i länet testar detta just nu och erbjuder videobesök hos flera olika vårdprofessioner"

Dags för återbesök på vårdcentralen? Nu räcker det med ett videomöte. Tekniken testas nu på tio vårdcentraler i hela länet.

– Projektet är fortfarande i en testfas men vi har fått övervägande positiv respons från de patienter och vårdpersonal som hunnit prova. Tekniken har också fungerat bra, vilket vi ägnade den första delen av testperioden till att säkerställa, säger Ann Sundblad, projektledare för digitala återbesök.

En patient som varit på vårdcentralen och behöver ett återbesök kan nu välja videobesök istället för att ta sig till sin vårdcentral. Syftet är att ge fler alternativ till kontakt med vården, utifrån patientens behov och önskemål.
– De patienter som erbjuds och vill göra sitt återbesök via video får ett mail med en länk till ett digitalt väntrum. Där loggar de sedan in med bank-id på sin bokade tid. Tio vårdcentraler runt om i länet testar detta just nu och erbjuder videobesök hos flera olika vårdprofessioner, säger Ann Sundblad.

Fakta Videomöte i primärvården

Innan projektet startade intervjuades ett hundratal patienter på vårdcentraler om inställningen till träffa sin vårdkontakt i ett videobesök.
Majoriteten önskade byta ut ett fysiskt besök till ett videobesök och den största nyttan man såg var att spara tid.
Projektet kommer fortsätta fram till årsskiftet.
Efter utvärdering tas beslut om bredare införande i Landstinget Sörmland.

Citat från verksamheten

”Den första patienten som jag erbjöd återbesök via videosamtal sträckte händerna i luften och ropade jaaaa. Hon är 70 +, digital och bor på landet.”

”Patient bokad på videosamtal som var jättetacksam över möjligheten, då hon har svårt att klara av att köra bil.”

Dela gärna!
  • 11
  •  
  •