”Det finns fortfarande ett stigma kring fetma”

"Det är inte alla som går att operera och alla vill inte heller det"

De arbetar med att öka medvetenheten och kunskapen om fetma. Ett uppdrag som blir allt mer angeläget i takt med att antalet personer med sjukdomen ökar i världen. I år firar Överviktsenheten i Region Örebro län 10-årsjubileum.

Drygt 40 000 personer i Örebro län lever med fetma. Alla som har en stor kropp lider inte av det och hälsan är inte påverkad. Men för de allra flesta innebär det stora problem på sikt.

För att möta dessa problem startade Region Örebro län i juni 2009 Överviktsenheten. Från att ha varit en grupp som nästan helt saknat andra behandlingsalternativ än operation, finns det i dag en större medvetenhet inom regionen om hur man ska bemöta, utreda och behandla personer med fetma.

– Det är inte alla som går att operera och alla vill inte heller det. Här kan vi erbjuda alternativ i form av gruppbehandling. Vi fungerar också som rådgivare till övriga vården i de här frågorna, främst primärvården, säger Marije Galavazi, läkare på Överviktsenheten.

En följdsjukdom är högt blodtryck

Sjukdomen fetma är när fettvävnaden i kroppen försämrar hälsan. Vanliga följdsjukdomar är högt blodtryck, diabetes typ 2, smärta i leder och andningsuppehåll i sömnen. Behandlingen på Överviktsenheten sker i grupp. Samtal, stöd och rådgivning varvas med träning. Patienterna sätter upp mål främst för sin hälsa, inte primärt vikten. För en del patienter är en stor viktminskning avgörande för hälsan och då kan en lågenergidiet användas i början av behandlingen.

– Många som har fetma sätter livet på paus, ’när jag gått ner i vikt då kommer allt att lösa sig och jag kan leva det liv jag önskar’. Men att gå ner i vikt är sällan det svåra. Den största utmaningen är att hålla vikten stabil efter en viktminskning. Men det går att påverka hälsan även utan att vikten förändras, säger Mattias Malmberg, sjukgymnast på Överviktsenheten.

Nedlåtande kommentarer vanligt

Personer med fetma möter många fördomar. Det är vanligt att de får nedlåtande kommentarer kring sin kropp. Detta skapar ofta skam- och skuldkänslor som gör det ännu svårare för patienterna att förändra sin situation.

– Det finns ett stigma kring fetma, att personerna är lata och äter ohälsosamt. Men så är det inte. Man måste förstå att det här är en komplex sjukdom. Hade det funnits enkla lösningar hade patienterna själva sett till att gå ner i vikt och behålla den vikten, säger Mattias Malmberg.

Överviktsenheten är ett kunskapscentrum, som utöver gruppbehandlingar även följer kunskapsutvecklingen, informerar, utbildar och bedriver forskning. I det uppdraget fungerar också Överviktsenheten som rådgivare och stöd till övriga hälso- och sjukvården och kommunerna.

– Enheten har ett tydligt uppdrag att arbeta för att öka kunskapen i regionen och på så sätt påverka vårdgivares attityder och bemötandet av personer med fetma, säger Marije Galavazi.

Fakta/ World Obesity Day

På fredag den 11 oktober är det Världsdagen för fetma. Dagen syftar till att öka kunskapen och minska stigmatiseringen kring sjukdomen fetma.

Dela gärna!
  • 40
  • 5
  •