Digitalisering – för patientens skull

"Södertälje sjukhus blir nu bland de första i landet som får testa ett antal nya tekniktjänster inom hemmonitorering"

Foto: Pressbild Södertälje sjukhus

Stockholms läns landsting har bevilja Södertälje sjukhus extra medel av för att påbörja utvecklingen av nya digitala metoder och processer som ska göra att patienter i mindre omfattning behöver vara inlagda på sjukhus.

Södertälje sjukhus har i dagarna beviljats 2,5 miljoner kronor för att genomföra en förstudie och ett pilotprojekt inom Distans-diagnostik i hemmet. Ett projekt med tillgång till patientdata från hemmiljön i realtid. Syftet är att skapa förutsättningar för rätt insats vid rätt tidpunkt med patienten i centrum. Det möjliggörs genom att kunna diagnosticera och behandla patienten i hemmet innan symptom och sjukdomsbilden blir för avancerad och kräver sjukhusvård.

–  Vi vet att Södertälje sjukhus har ungefär 250 patienter i så stort behov av sjukvård att de återinläggs frekvent på sjukhuset, berättar överläkare Roland Söderholm, som är djupt involverad i projektet. Med det här projektet kommer vi utveckla möjlighet för en del av dem att få större delen av sin vård i hemmet. Det innebär tryggare och bekvämare vård för patienten samtidigt som sjukhuset minskar trycket på vårdplatser.

Enligt projektets bedömning är en 20-procentig reduktion av antalet vårddygn för högkonsumenter realistisk till följd av distansdiagnostik i hemmet. Detta innebär att patienten allt mer slipper vara på sjukhus och istället stannar i hemmet.

–  Södertälje sjukhus blir nu bland de första i landet som får testa ett antal nya tekniktjänster inom hemmonitorering, berättar tillförordnad verksamhetschef för IT och MT, Jan Ottervald.

Dela gärna!
  •  
  •  
  •