Drygt 300 000 kronor till forskning om gynekologisk cancer

"Det är med stor glädje som jag i rollen som ordförande för Stiftelsen för gynekologisk onkologi, delar ut de här forskningsanslagen"

Foto: Pixabay

Stiftelsen för gynekologisk onkologi delar ut 300 584 kronor till forskning inom gynekologisk onkologi.

Stiftelsen gynekologisk onkologi har som sitt ändamål att stödja forsknings- och utvecklingsarbete, utbildning och personalutveckling inom ämnesområdet gynekologisk onkologi. De tre forskningsprojekt som får forskningsanslag är angelägen forskning om kvinnors cancersjukdom, behandling och rehabilitering. Genom att bevilja dessa forskningsprojekt stärker vi i förlängningen både forskning och specialistkompetens inom området gynekologisk onkologi.

– Det är med stor glädje som jag i rollen som ordförande för Stiftelsen för gynekologisk onkologi, delar ut de här forskningsanslagen. Det här är angelägen forskning där kvinnors tumörsjukdomar är i fokus, säger Jennie Liling Ståhl, ordförande i Stiftelsen för gynekologisk onkologi i ett pressmeddelande.

Stiftelsens forskningsanslag delas ut till följande:

  • Jeanette Kittang för sin forskning om Cancerrehabiliteringsbehov i Region Örebro län. Delstudie: Livskvalitet och cancerrehabiliteringsbehov hos kvinnor med cancer. Jeanette Kittang är sjuksköterska vid onkologiska kliniken på USÖ. Studien är en del i hennes arbete för nå behörighet till forskarutbildning. Forskningsprojektets syfte är att beskriva rehabiliteringsbehov, upplevt socialt stigma och hälsorelaterad livskvalitet för kvinnor som diagnostiserats och behandlats för cancer.

 

  • Malin Kaliff för att medverka vid den (32:a) internationella HPV konferensen i Sidney, Australien den 2-6/10 2018. Malin Kaliff är laboratorieassistent och doktorand på laboratoriemedicin på USÖ. Hennes forskning syftar till att hitta en förklaring till skillnader i prognos mellan kvinnor som har tumörer som innehåller en HPV-typ och de som innehåller flera HPV-typer, då man i tidigare studier sett att tumörer med flera HPV-typer oftare har en sämre prognos. Hon får nu möjlighet att presentera sina resultat vid den internationella HPV konferensen i Sidney.

 

  • Clelia Flodström för sin forskning angående Utvärdering av screening för cervixcancer inom Region Örebro län. Clelia Flodström är läkare vid Kvinnokliniken i Region Örebro län. Hennes ambition är att få specialistkompetens inom tumörkirurgi. Något som behövs för att stärka tumörkirurgin inom gynekologin i regionen. Det vetenskapliga arbete som Clelia gör grundar sig i de nya riktlinjer för screening som införts. Både medicinska och hälsoekonomiska aspekter behöver synliggöras för att även fortsättningsvis kunna utveckla och förbättra både det förebyggande arbetet och behandlingen.

 

 

Dela gärna!
  •  
  •  
  •